Onderzoeksmogelijkheden

Klik één van de onderzoekspakketten voor verdere informatie zoals: analyse voorbeelden, monstername instructies en inzendformulieren

Kies hier uw interesse gebied: 

VOERGOOTMENGSEL / VOEDERS / RUWVOEDER
diergezondheid en toxinen en natuurlijke antimicrobiële activiteit
voederefficiëntie en kringloop


Oorzaken nagaan van problemen met de gezondheid van dieren. De microbiologische kringloop binnen een veehouderijbedrijf inzichtelijk maken.
Voorkomen van problemen bij de voedering van onder meer ruwvoeders.

Een overzicht van de pakketten Klein / Basis / Uitgebreid vindt u in de 'Pakket informatie' folder.

[PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyse
Klein - Basis - Uitgebreid
Aanmaak Inzend formulier
Klein - Basis - Uitgebreid
FECES / RECTALE MEST
diergezondheid en toxinen
voederefficiëntie en kringloop


Problemen met de gezondheid van dieren in kaart brengen. Voeder efficiëntie verbeteren (in combinatie met voederonderzoek), veilig omlaag brengen van het eiwitaandeel in het rantsoen verlagen geur- en ammoniakemissie.
Betere hygiëne in de kringloop van een veehouderij (geen besmette mest het land op).

Een overzicht van de pakketten Klein / Basis / Uitgebreid vindt u in de 'Pakket informatie' folder.

[PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyse
Klein - Basis - Uitgebreid
Aanmaak Inzend formulier
Klein - Basis - Uitgebreid
BODEM-GROND ANALYSE PAKKET 1 - ONDERHOUDSBEMESTING
Chemisch bodemonderzoek voor bemestingsadviezen voor diverse onderhoudssituaties, zonder problemen.
Beperkt aantal adviesmogelijkheden

[PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
BODEM-GROND ANALYSE PAKKET 2 - BODEMVRUCHTBAARHEID EN BEMESTING
Het in alle sectoren meest gevraagde analysepakket.

Chemisch en microbiologisch bodemonderzoek voor alle mogelijke bodemgebruik, routine en zeker ook probleemgevallen.
Adviezen voor aanleg en onderhoud rekening houdend met de biologische activiteit in de bodem.

[PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
BODEM-GROND ANALYSE PAKKET 3 - BODEMLEVEN SCREENING + AALTJES
Screening op een grote reeks verschillende bodemdiertjes. Van eencelligen tot en met mijten.
Doel is de positieve biologische activiteit in beeld te brengen, ook de schadelijke en de biodiversiteit.

[PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Rapportage NL
[PDF] Voorbeeld Rapportage Engels
Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
COMPOST ANALYSE PAKKET 3 - BODEMLEVEN SCREENING + AALTJES
Screening op een grote reeks verschillende bodemdiertjes. Van eencelligen tot en met mijten.
Doel is de positieve biologische activiteit in beeld te brengen, ook de schadelijke en de biodiversiteit.

[PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Rapportage NL
[PDF] Voorbeeld Rapportage Engels
Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
TARWEGISTCONCENTRAAT MYCOTOXINEN ANALYSE PAKKET
Tarwegistconcentraat mycotoxinen analyse pakket (ochratoxine, T2 toxine, DON, ZEA, Aflatoxine)

Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo    
ENDOFYTEN ANALYSE IN GRASZAADHOOI
Endofyten analyse in graszaadhooi

Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo    
DON EN ZEA ANALYSE IN VOEDER
DON en ZEA analyse in voeder

Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo    
ZUURSTOFSTRESSTEST PAKKET
Bepaling van de zuurstof stresstest, maar ook de redox en zoutgehalte (EC) en pH water

Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo    
PARASITAIRE SCHIMMEL SCREENING
Onderzoek naar aantasting / besmetting met schadelijke schimmels in BODEM-GEWAS-WATER-POTGROND- COMPOST ETC

Brede en gevoelige screening naar besmetting en besmettingsniveau van ongeveer 40 verschillende voor planten schadelijke schimmels. Kan in allerlei soorten monsters.

Bekijken analysepakket en prijs [PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
BLAD ONDERZOEK
Bladanalyse kunnen worden geanalyseerd van blad, steel en wortels van groenten en bollen.
Verder bladanalyses van boombladeren, naalden, vaste planten, roos, etc etc.

[PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
WATER ANALYSES
Chemisch onderzoek naar hoofd- en spoorelementen in watermonsters.
  • Onderzoek naar vee drinkwater biologisch en chemisch (geen KKM)
  • Is uw gietwater wel plantvriendelijk?
  • Is uw vijverwater in orde?
  • Is dit water geschikt voor vee en mens?
[PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
SCHONE GROND ANALYSE/GEZOND WONEN BODEMONDERZOEK
Standaard "schone grond" analyse.
Zware metalen, PCB, PAK's en minerale olie (NEN 5740-2008 standaardpakket).

Bekijken analysepakket en prijs Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
DIOXINE (EN DIBENZOFURANEN)
Dioxine kan bij ons onderzocht worden in vrijwel alle soorten monsters.
Ook kunnen wij alle soorten veevoeders onderzoeken op dioxine, deze analyseresultaten zijn erkend door het Productschap.

Bekijken analysepakket en prijs Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
BESTRIJDINGSMIDDELEN/AGRO CHEMICALIËN SCREENING 1
in BODEM-GEWAS-WATER-POTGROND- COMPOST ETC

Breed onderzoek naar bijna 500 verschillende werkzame stoffen uit bestrijdingsmiddelen. Voor bijv. schadevaststelling, controle op residuen in producten, etc etc.

Bekijken analysepakket en prijs Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
BESTRIJDINGSMIDDELEN/AGRO CHEMICALIËN SCREENING 2
in BODEM-GEWAS-WATER-POTGROND- COMPOST ETC

Breed onderzoek naar bijna 200 verschillende werkzame stoffen uit bestrijdingsmiddelen. Voor bijv. schadevaststelling, controle op residuen in producten, etc etc.

Bekijken analysepakket en prijs Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
BESTRIJDINGSMIDDELEN/AGRO CHEMICALIËN SCREENING 3
in BODEM-GEWAS-WATER-POTGROND- COMPOST ETC

Onderzoek naar glyfosaat (o.m. merknaam round up) en het afbraakproduct AMPA. Voor bijv. schadevaststelling, controle op residuen in producten, etc etc.

Bekijken analysepakket en prijs Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
ORGANISCHE MEST SAMENSTELLING STALMEST, DRIJFMEST E.D.
Organische meststoffen analyse

Chemische analyse van de voedingswaarde van hoofdvoedingsstoffen en organische stof van organische meststoffen zoals compost, dierlijke mest, mestkorrels.

Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo    
COMPOSTKWALITEITSANALYSES
KORRELGROOTTE ANALYSES/GRANULAIR ONDERZOEK + CEC
Met deze korrelgrootte analyse wordt het duidelijk hoe grof of fijn de grond (M50 cijfer) is en welke fracties er in welke hoeveelheden inzitten. Op basis van een dergelijk onderzoek kan bekeken worden of een grond gemakkelijk in elkaar spoelt en welk type zand het is enzovoort. In bestekken voor aanleg van laanbomen, plantsoen e.d. kunnen eisen staan aan de korrelgrootte verdeling.

[PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
MESTSTOFFEN AFVALSTOFFEN
Afvalstoffen mogen niet zomaar worden toegepast als meststof. Hiertoe dient een onderzoeksrapport te worden samengesteld om deze afvalstof officieel toegelaten te krijgen. Dit onderzoek is maatwerk. Het bestaat uit een vooronderzoekje om de eventuele risico’s volledig in beeld te krijgen. Daarna een onderzoeksfase met analyses of de meststoffen aan de normen voldoen.

Vraag mogelijkheden en vrijblijvende prijsopgave per mail aan    
EXPERTISE MESTSTOFFEN
Advies betreffende nut en gebruik van onder meer organische meststoffen, inpassing in land- en tuinbouwsystemen en landschapsbeheer.
Expertise (technisch juridisch) ingeval schade door gebruik van meststoffen dan wel verontreiniging van velerlei stoffen en microbiologische vervuiling in meststoffen.
Binnen Koch Eurolab is meer dan 30 jaar ervaring in zowel civiele, strafrechtelijke procedures aangaande bodem, schade aan gewassen, aanlegfouten, meststoffen en verontreiniging van voeders.

Vraag mogelijkheden en vrijblijvende prijsopgave per mail aan    
MICROBIOLOGIE IN MESTSTOFFEN
Uitgebreide mogelijkheden voor het onderzoek van diverse microbiologische parameters in meststoffen en compost etc.

Vraag mogelijkheden en vrijblijvende prijsopgave per mail aan    
BODEM CHECK-UP
Compleet onderzoek ter plaatse
  • Profielonderzoek
  • Analyses
  • Advies
Naar aanleiding van geconstateerde bodemprofielproblemen door bodemanalysepakket 2 kan aanvullend profielonderzoek nuttig zijn.
Ook bij complexere vraagstukken kan een profielonderzoek naast een laboratoriumonderzoek tot een nog beter advies leiden.

Bekijken analysepakket en prijs Vraag vrijblijvende offerte via e-mail aan  
OVERIG ONDERZOEK
Onderzoek dat u niet heeft kunnen vinden in bovengenoemde pakketten zijn waarschijnlijk wel door ons uitvoerbaar, geef aan wat u wilt en eventueel waarvoor dan geven wij advies voor het type onderzoek.

Vraag mogelijkheden en vrijblijvende prijsopgave per mail aan    
ANDERE/KLEINERE PAKKETTEN
Vanaf 10 monsters kan het soms voordeliger zijn een kleiner pakket te laten uitvoeren voor specifieke onderzoeksdoelen. Met of zonder advies.

Vraag vrijblijvende prijsopgave via e-mail aan    
BODEMONDERZOEK VOOR BOUWVERGUNNING

Om de PDF bestanden ([PDF]) te openen, dient u een PDF reader te installeren. Deze kunt u gratis downloaden op http://get.adobe.com/nl/reader/

Wilt u de monsters laten nemen door onze buitendienst(klik).

Link naar: BODEMWOORDENBOEK voor uitleg van diverse bodem- en bemestings termen.

Monsterbegeleidingsbrief, Monster begeleidingsbrief, begeleidingsbrief, monsterbrief, inzendformulier, monsterformulier, monsterbegeleidingsformulier, monster begeleidingsformulier, verzendformulier, verzendbrief

Laatst gewijzigd: 17/03/2016
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2016, Koch - Eurolab