Voedsel voor kuikens van weidevogels

Naast insecten zijn ook kleine bodemdiertjes een belangrijke potentiële voedselbron voor kuikens van sommige weidevogels. Door gevarieerde vegetatie, in soorten flora en in hoogten van de begroeiing, kunnen de kuikens vooral begin mei veel insecten vinden. Oppervlakkig wonende bodemdiertjes zoals springstaarten, mijten en potwormen zijn echter ook gedurende de rest van het voorjaar beschikbaar. Vaak zijn deze maar zeer beperkt in de bodem aanwezig. In totaal vaak slechts 1-3 stuks per kilo grond. Door gericht te werken aan het bodem-voedselweb kan de bodem relatief snel het honderdvoudige aan voor kuikens interessante bodemdiertjes gaan bevatten. Omdat deze diertjes van rond de 0,5 mm zich ook echt thuis moeten voelen in de bodem is bovendien aandacht voor bodemstructuur nodig. Koch - Eurolab kan aan de hand van uitgevoerde bodemanalyses een strategie adviseren welke past bij de bodem die het betreft, afgestemd op de randvoorwaarden.

Bodemanalysepakketten welke relevant zijn voor weidevogel ontwikkeling:

  • bodempakket B, microbiologisch + chemisch onderzoek naar bodemvruchtbaarheid en zuurstofhuishouding
  • bodemlevenscreening (foodweb bodemdiertjes)
  • bodemprofielopname

Deze beide analyses naast elkaar uitgevoerd, geven naast een eventueel bodemprofiel onderzoek ter plekke, de basis voor een strategie tot vermeerdering van de -voor kuikens- interessante bodemdiertjes.

Pitrus
Pitrus groeit het beste wanneer de bodem een gestoorde (biochemische) zuurstofhuishouding heeft en als er voldoende vocht is. Door middel van routine onderzoek naar deze zuurstofhuishouding kan voorspeld worden of pitrus een probleem kan gaan vormen. Door bij afwijkende waarden een bodemcheck-up ter plaatse uit te voeren middels aanvullend profielonderzoek, kunnen maatregelen worden genomen tegen pitrus.

 

Ga naar onze algemene prijslijst voor deze bodemanalyses.

 

Literatuur over insecten en weidevogels:
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/17242

Beïnvloeding foodweb door vogeluitwerpselen:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/download/63/289

 

 

 

Laatst gewijzigd: 07/09/2018
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab