Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Vragen en antwoorden

+Mijn melkvee zou beter moeten presteren...

Koch Eurolab kijkt daar waar andere laboratoria ophouden.

Om te zien of het rantsoen goed functioneert: is een onderzoek van wat voor het voerhek komt enerzijds (eventueel de hoofdcomponenten ervan zoals gras en mais apart laten analyseren).
En een fecesmonster, dat is vers gevallen warme onbetrapte mest, of rectaal genomen mest. Zie onder de analysepakketten voor de veehouderij, lees de informatie bij de pakketten voederonderzoek (toxinenverwekkers en natuurlijke antibiotica) en het analysepakket feces verteringsmonitor / toxinen.

+Overige vragen aan ons gesteld...

Koch Eurolab heeft tientallen jaren ervaring met de meest uiteenlopende zaken die betrekking hebben op de meest uiteenlopende onderwerpen.
Teveel om op te noemen. Veelal onderwerpen waar op een of andere wijze door middel van analyses een oplossing wordt gevonden voor de vraagstelling te beantwoorden.

Bij ons klopten aan: diverse overheidsinstanties, researchinstituten, beursgenoteerde bedrijven, afvalverwerkers, instanties m.b.t. natuur- en milieu, agrarische toeleveringsbedrijven, belangenorganisaties etc. etc.
Onderwerpen met aspecten van onder meer: innovatieve duurzaamheid, agrarische reststoffen, natuurlijke bemesting, kringloopvraagstukken, ammoniakemissie, agrarische microbiologie, bodemvruchtbaarheid, kwaliteitsverbetering van dienste en producten, formulering van meststoffen, juridisch betreffend agrarisch of groenvoorziening, etc. etc. etc.

Graag ontvangen wij uw vraagstelling in eerste instantie schriftelijk, per e-mail. Gericht aan kochbodem@eurolab.nl.
Beschrijf uw vraag of probleem, enkele achtergronden, geef zo mogelijk aan wat u van ons verwacht.
Tevens uw adresgegevens en een link naar de website van uw bedrijf of instelling.
Lees uw mail nog eens goed na, zodat alles eenduidig en goed begrijpelijk is opgesteld.

Een eerste reactie is in principe kosteloos *). Soms kunnen we uw vraag direct beantwoorden, soms ten dele en kunnen we wel een doorzicht geven over welke onderzoekskosten gepaard kunnen gaan.
Op relatief korte vragen wordt geprobeerd binnen 2 dagen een reactie te geven. Bij iets gecompliceerde vragen kan dit iets langer nemen.
De betreffende specialist moet natuurlijk net beschikbaar zijn.

*) Deze service staat in principe niet open voor studenten, welke een deel van hun studielast op ons willen werpen. Behalve wanneer er een overeenkomst is met de betreffende opleiding die hierin voorziet.


Carl Koch
Laatst gewijzigd: 20/10/2015
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab