Zwavel / Sulfaat in bodem en gewas

Hoofdelement

Zwavel is een hoofdelement voor de plant. Zwavel is onmisbaar voor de vorming van eiwitten. In de grond komt zwavel hoofdzakelijk voor in humusverbindingen en andere (eiwithoudende) organische materialen. Deze organisch gebonden zwavel is niet direct voor de plant beschikbaar. Het bodemleven zorgt voor een continue aanlevering van zwavel door afbraak van organische stof.

Zwavel  in het kort:

Chemisch symbool

: S    (sulfaat SO4)

Te laag gehalte

: Verminderde stikstofefficiëntie op onder meer grasland
Te hoog gehalte : Gedrongen gewasgroei, (secundair) kopergebrek bij vee
Meststoffen die relevante hoeveelheden zwavel bevatten: : Organische mest (drijfmest, stalmest, compost) , kieseriet, patentkali, vinassekali, zwavelzure ammoniak

 

Zwavelgebrek

Tot voor kort kwam zwavelgebrek nauwelijks voor omdat via de lucht(verontreiniging) voldoende zwavelverbindingen op de bodem terecht kwamen. Door alle maatregelen om rookgassen en diesel te ontzwavelen begint zwavelgebrek echter steeds vaker voor te komen. In Noord-Duitsland en Denemarken zijn het eerst de negatieve effecten van zwavelgebrek aangetroffen in koolzaadteelten. Ook in Nederland en België zijn al problemen met zwaveltekort gesignaleerd. Dit komt hoofdzakelijk voor op percelen die al jaren weinig of geen organische mest hebben gehad en evenmin minerale meststoffen waarin zwavel aanwezig is.Op grasland betekent een slechte zwavelvoorziening dat stikstof minder goed wordt benut.

Zwavelovermaat

Door een teveel aan zwavel in de bodem wordt de groei van gewassen bemoeilijkt. Een teveel aan zwavel is desgewenst met veel water uit te spoelen. Hoge zwavelgehalten zullen juist  in tijden van droogte sneller nadelige gevolgen met zich meebrengen omdat dan het sulfaat in het bodemvocht sterk toeneemt. Dat levert dan osmotische problemen waardoor de plant onder de droge omstandigheden nog minder water kan opnemen. Sommige venige bodems in en rond het groene hart in de randstad van Nederland kunnen van nature erg veel sulfaat bevatten.

Zwavelgehalte in de bodem

De analyse van zwavel bepaalt voornamelijk de soort zwavel in de bodem die in principe beschikbaar is voor de plant. De meeste voorkomende opneembare vorm is sulfaat. Niet alle sulfaat zwavel is echter even goed opneembaar.
Daarop is er de bepaling zwavel opneembaar en zwavel in de vorm van sulfaat die minder goed oplosbaar is.

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare