Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Zwavel en Sulfaat in bodem en plant

 

Zwavel   in het kort:

Chemisch symbool

S    voor sulfaat is de formule: SO4
Te laag gehalte Verbleking van gele bloemen (koolzaad)
Te hoog gehalte

Gedrongen groei, opbrengstderving

Meststoffen Keseriet, patentkali, zwavelzure ammoniak etc.

Hoofdvoedingselement

Zwavel is een hoofdelement voor de plant. Zwavel is onmisbaar voor de vorming van eiwitten. In de grond komt zwavel hoofdzakelijk voor in humusverbindingen en andere (eiwithoudende) organische materialen. Deze organisch gebonden zwavel is niet direct voor de plant beschikbaar. Het bodemleven zorgt voor een continue aanlevering van zwavel door afbraak van organische stof.

Zwavelgebrek

Tot voor kort kwam zwavelgebrek nauwelijks voor omdat via de lucht(verontreiniging) voldoende zwavelverbindingen op de bodem terecht kwamen. Door alle maatregelen om rookgassen en diesel te ontzwavelen begint zwavelgebrek echter steeds vaker voor te komen. In Noord-Duits­land en Denemarken zijn het eerst de negatieve effecten van zwavelgebrek aangetroffen in koolzaadteelten. Ook in Nederland en België zijn al problemen met zwaveltekort gesignaleerd. Dit komt hoofdzakelijk voor op percelen die al jaren weinig of geen organische mest hebben gehad en geen minerale meststoffen waarin zwavel aanwezig is.

Zwavelovermaat

Door een teveel aan zwavel in de bodem wordt de groei van gewassen bemoeilijkt. Een teveel aan zwavel is met veel water uit te spoelen. Hoge zwavelgehalten zullen met name in tijden van droogte sneller nadelige gevolgen met zich meebrengen.

Sommige venige bodems in en rond “het groene hart” in de randstad van Nederland kunnen erg veel sulfaat bevatten.
De analyse van zwavel bepaalt voornamelijk de zwavel in de bodem die in principe beschikbaar is voor de plant. De meest voorkomende vorm is sulfaat.

Te veel zwavel in de kas

Kassen met plantgoed en hobbykassen hebben wel eens een te hoog zwavelgehalte. Dit is een gevolg van de bemesting met sulfaten uit kunstmest en organische mest. Soms kan slecht gietwater mede een oorzaak zijn. Door betere waterkwaliteit en het beter uitkienen van de bemesting kan dit worden voorkomen. Bij een te hoog zwavelgehalte kan soms spoelen met (zoutarm) water de enige weg zijn. Omdat dit tegenwoordig vanuit praktische en milieuredenen steeds minder gewenst is, dienen tijdig preventieve maatregelen tegen sulfaatophoping in de bodem te worden genomen.

Laatst gewijzigd: 27/11/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab