Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Zink in bodem en gewas

 

 Zink in het kort:

Chemisch symbool

: Zn
Te laag gehalte :

geeft problemen met drachtigheid en groei

Te hoog gehalte :

schade aan bodemleven, concurrentie voor andere spoorelementen

meststoffen : organische mest, zinksulfaat, organische zink (Zn-chelaat)

Spoorelement / zwaar metaal

Zink is een van de essentiële spoorelementen. Vooral het gewas maïs is afhankelijk van een goede zinkvoorziening. Zink kan bij een hoge pH minder goed opneembaar zijn. Oplosbare humuszuren kunnen zelfs bij een hoge pH de opname van zink door de plant bevorderen.

Bij een hoog gehalte aan zink treden vaak storingen op in de gewasgroei. Al bij licht verhoogde zinkgehalten vindt schade aan het bodemleven plaats. Boven bijvoorbeeld een uitwisselbaar-zinkcijfer van 50 kan al sprake zijn van lichte schade. Boven 200 is het bodemleven al flink incompleet. Een zink tekort bij vee uit zich bijvoorbeeld in achterstand in groei maar ook drachtigheid wordt negatief beïnvloed.
Zink overmaatverschijnselen bij vee zijn normaal niet te verwachten vanuit de bodem, zelfs niet in gebieden die een ruim zinkgehalte door luchtverontreiniging kennen (Kempen, Limburg).

Laatst gewijzigd: 01/03/2018
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab