Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Totaalzout in de bodem

Deze analyse bepaalt het gehalte aan in wateroplosbare mineralen en zouten.

De uitslag wordt uitgedrukt in EC-eenheden (elektrische geleidbaarheid= Electric Conductivity).
Bij veel te hoge gehaltes ontstaat gewasverdroging. Bij hoge mineraalgehaltes in het bodemvocht kan de bodem water aan de plant onttrekken (osmose-effect). Hierdoor kan zichtbare verdroging van de plant optreden (eerst aan de bladranden). Bij een ruim zoutgehalte wordt de groei geremd. Gras is slechts beperkt gevoelig voor een ruim zoutaanbod, bieten en andere gewassen zijn duidelijk gevoeliger voor zout.

Laatst gewijzigd: 01/03/2018
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab