Spoorelementen

Dit zijn stoffen die in zeer kleine hoeveelheden door de plant worden opgenomen. Sommige ervan, zoals borium, mangaan, ijzer, zink, molybdeen en koper zijn onontbeerlijk voor een plant. In de plant vervullen ze vele functies. Het zijn vaak essentiële functies in de biochemische stofhuishouding van een plant, zoals katalysatorwerking, en in bijvoorbeeld enzymen en vitaminen. Bij lage gehaltes in de bodem wordt de kwaliteit, groei en opbrengst negatief beïnvloed. Pas bij (veel) te lage gehaltes treden zichtbare gebrekverschijnselen op. Voor gras geldt echter dat de spoorelementen in het gewas ook aan de gewenste voedingswaarde moeten bijdragen. Bij spoorelementen zoals kobalt, koper en mangaan ligt de beschikbaarheid in de bodem boven de hoeveelheid die nodig is voor de groei van het gras.

 

Meer info over spoorelementen: ijzer - mangaan - koper - zink - molybdeen - borium - kobalt  

Laatst gewijzigd: 29/07/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab