Spoorelementen

Dit zijn stoffen die in zeer kleine hoeveelheden door de plant worden opgenomen. Sommige ervan, zoals borium, mangaan, ijzer, zink, molybdeen en koper zijn onontbeerlijk voor een plant. In de plant vervullen ze vele functies. Het zijn vaak essentiële functies in de biochemische stofhuishouding van een plant, zoals katalysatorwerking, en in bijvoorbeeld enzymen en vitaminen. Bij lage gehaltes in de bodem wordt de kwaliteit, groei en opbrengst negatief beïnvloed. Pas bij (veel) te lage gehaltes treden zichtbare gebrekverschijnselen op. Voor gras geldt echter dat de spoorelementen in het gewas ook aan de gewenste voedingswaarde moeten bijdragen. Bij spoorelementen zoals kobalt, koper en mangaan ligt de beschikbaarheid in de bodem boven de hoeveelheid die nodig is voor de groei van het gras.

 

Meer info over spoorelementen: ijzer - mangaan - koper - zink - molybdeen - borium - kobalt  

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare