Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Silicium in bodem en gewas

Interactie van silicium met andere elementen
Silicium wordt soms toegedicht een element te zijn waar de plant zonder kan. Toch groeien sommige gewassen onder invloed van silicium veel beter en zijn zij bovendien beter bestand tegen schimmelinfecties. Doordat de plant steviger wordt is er iets minder kans op legering. Dit komt omdat silicium voor stevige celwanden zorgt. Silicium beperkt  verder ingeval van droogte het waterverlies in planten. 

Onze silicium analyses
In ons laboratorium worden twee fracties silicium geanalyseerd. Ten eerste het oplosbaar silicium dat gemakkelijk wordt opgenomen en de tweede analyse bevat ook dat gedeelte van het silicium dat aan gronddeeltjes is gebonden en dat wel door uitwisseling met uitscheidingsstoffen van wortels kan worden bereikt door een plant. Voor de beoordeling van het gehalte aan silicium wordt verwezen naar de analyselijst.

Bemestingsadvies m.b.t. silicium op grasland en maïs
Hoewel wij verwachten dat silicium, weliswaar indirect, ook voor de diergezondheid een belangrijke rol kan spelen, is er momenteel voor grasland of maïs nog geen specifiek siliciumadvies opgenomen in de door ons verstrekte bemestingsadviezen bij een bodemmonster. De bodemstructuur en de mate van ontwatering speelt een duidelijke rol in de opneembaarheid van silicium. Een nattere bodem is meer geneigd tot siliciumfixatie. Siliciumfixatie komt op Nederlandse gronden veelvuldig voor, nattere gronden bevatten meer actief ijzer. Hoofdzakelijk ijzer en aluminium reageren met silicium tot een onoplosbaar silicaat. Zodra de waterhuishouding op een natte bodem wordt verbeterd, daalt op den duur het actief ijzer gehalte.

Oplosbaar silicium heeft chemisch gezien enige overeenkomsten met die van fosfaat. Wanneer fosfaatfixatie optreedt kunnen silicaten in de bodem een deel van de fixatie van het fosfaat voorkomen door een binding aan te gaan met die elementen die anders een binding (fixatie) zouden zijn aangegaan met fosfaat. In de plant kan silicium de toxiciteit van aluminium in de plant verminderen. Oplosbaar silicium stimuleert de groei van gewassen. Deze groeiverbetering wordt in verband gebracht met de verbeterde fosfaatopname door planten. Ook wordt in de plant het mangaan sneller door de plant verdeeld. Dit laatste verlaagt de schadedrempel door mangaanovermaat in gewassen, maar ook tekorten worden minder snel voelbaar. Hoge bemesting met stikstof verlaagt de siliciumopname.

Silicium in het kort:
Chemisch symbool    Si
Te laag gehalte : minder stevige gewassen, maar geen echte gebreksverschijnselen
Te hoog gehalte : kan in de bodem spoorelementen zoals ijzer, mangaan en zink vastleggen
Silicium meststoffen : waterglas, rijstkaf, sommige kleimineralen, horti-silica (kaliumsilicaat), thomasslakkenmeel, thomaskali, kalikiezelkalk, magnesiakiezelkalk, gloeifosfaat.

Silicium in gewassen
Silicium komt in vrijwel alle gewassen voor. De variatie tussen gewassen onderling is erg groot, tot meer dan 100 maal. Klaver is een van de gewassen met de laagste siliciumopname,  de plant kan het silicium blokkeren in de wortels. Het gehalte van silicium varieert in klaver van 0,04 tot 0,13% in de droge stof. In luzerne bedraagt het Si gehalte van 0,1 tot 0,2%, in gras komt 0,3 tot 1,2% Si voor. Veel gewassen laten haast onbeperkte hoeveelheden silicium toe, afhankelijk van de bodemoplossing.

Meer over silicium
Silicium is in hoeveelheid het meest voorkomende element van de aardkorst. Het is ook het meest stabiele elektropositieve element, maar onder speciale condities kan het worden opgelost en in daardoor in beweging komen, maar het beweegt meestal in zijn colloïdale fase.

Het minerale deel van zand bestaat voor het grootste deel uit kwarts (SiO2), indien u een zandgrond onder een microscoop legt dan ziet u de grillig gevormde, vaak afgeronde kwartkristalletjes soms 'vervuild' met een bruine ijzerkleur in het kristal. Klei bestaat uit verschillende soorten aluminiumsilicaten. Silicium komt ook voor in de niet kristallijne vorm: opaal. Van opaal wordt vermoed dat deze een biologische oorsprong heeft.

Laatst gewijzigd: 29/07/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab