Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Schimmels in de bodem

Schimmels zijn opruimers en zorgen bijvoorbeeld voor de afbraak van houtig materiaal. Wanneer een bodem goed wordt bewoond door schimmels, is er minder plaats voor schadelijke schimmels. Onderzoekingen wijzen uit dat veel onschadelijke bodemschimmels en actinomyceten de groei van schadelijke schimmels beperken.

Wanneer er veel normale bodembewonende, onschadelijke schimmels in een bodem zitten zullen deze -in geval van een besmetting van de bodem met een parasitaire schimmel - zorgen dat deze schadelijke schimmels zich minder snel uitbreiden. Hierdoor blijft het gewas meer gevrijwaard van deze schadelijke schimmels.

Evenwicht in bodemleven gewenst

Schimmels houden elkaar in evenwicht, maar er is ook een evenwicht met het bacterieleven in de bodem. In de meeste bodems is dit evenwicht redelijk in orde. Een bodem met weinig schimmels, maar wel met een hoog aantal bacteriën, is uit evenwicht. In gevallen waar het evenwicht verstoord is kan door de keuze van meststoffen het evenwicht weer (langzaam) worden hersteld.

Het getal dat het aantal schimmels weergeeft dient 2-3 maal hoger te zijn dan het getal dat het aantal aërobe bacteriën weergeeft.

Mycotoxinen

Als aanvulling op de schimmel analyse kan de mate van besmetting met fusarium worden bepaald. Deze schimmels vormen mycotoxinen die de gezondheid van het dier ondermijnen. Is de verhouding bacteriën/ schimmels goed en is de schimmelbezetting in de grond voldoende, dan is een uitbraak van fusariumschimmels minder groot. Lees ook de artikelen over mycotoxinen, zie hiervoor het overzicht van artikelen voor de veehouderij.  

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab