Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Zuurgraad (= pH) in bodem regelt opname andere elementen

De pH regelt het chemisch evenwicht in de bodem. Is de pH te laag dan komen er meer spoorelementen, zware metalen en fosfaat e.d. in het bodemvocht voor. Bij een te hoge pH, dus bij aanwezigheid van veel kalk, kan door vastlegging of fixatie juist gebrek aan mangaan-, ijzer-, borium-, zink- en koper optreden. Voor het goed functioneren van het bodemleven moet de pH zeker boven 4,8 liggen.

Verhoging en verlaging van de pH                 

In het advies dat wij geven is het bemestingspakket zo samengesteld dat de pH gunstig wordt beïnvloed. Verlaging van de pH is echter bijzonder lastig. Hoewel er zuurwerkende materialen zijn, dienen hiervan dermate grote hoeveelheden te worden gebruikt dat dit op grote praktische, technische en ook financiële problemen stuit. Bij een hoge pH is het dan verstandiger om de aanplant enigszins aan te passen door (meer) kalkminnende planten, struiken en bomen in te plannen. Bij grassen is een hoge pH-waarde minder bezwaarlijk.

Info over kalkmeststoffen 

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab