Zuurgraad regelt opname andere elementen

zuurgraad / pH in de bodem  in het kort:

Chemisch symbool

: pH
Te laag gehalte :

Hoe lager het getal, hoe zuurder de grond is.

Slechte groei, bijvoorbeeld hoog ijzer in kuilanalyses.

Te hoog gehalte : Opname van mangaan en andere spoorelementen wordt beperkt. De gewenste pH-range bij gras is pH 5,2 - 5,8.
Relevante pH-verhoging door : Kalkmeststoffen, natuurfosfaat, thomasslakkenmeel.
Relevante pH-verlaging   Moeilijk te realiseren. Er zijn wel stoffen, maar de te geven dosis levert weer andere problemen op. In lichte mate: zwavelzure ammoniak.

 

pH (zuurgraad)

De pH regelt het chemisch evenwicht in de bodem. Is de pH te laag dan komen er meer -vaak te veel- spoorelementen, zware metalen en fosfaat e.d. in het bodemvocht voor. Bij een te hoge pH, dus bij aanwezigheid van veel kalk, kan door vastlegging of fixatie juist gebrek aan mangaan, ijzer, borium, zink en koper optreden. Voor het goed functioneren van het bodemleven moet de pH zeker boven 4,8 liggen.

Een hoge pH stimuleert het bodemleven en daarmee de afbraak van organische stof. Het te veel verhogen van de pH is daarom ook niet gunstig.

Verhoging en verlaging van de pH                 

In het advies dat wij geven is het bemestingspakket zo samengesteld dat de pH gunstig wordt beïnvloed. Verlaging van de pH is echter bijzonder lastig. Hoewel er zuurwerkende materialen zijn, dienen hiervan dermate grote hoeveelheden te worden gebruikt dat dit op grote praktische, technische en ook financiële problemen stuit.

Bij grassen is de pH-KCl streefwaarde 5,5. Bij klavergrasland ligt deze iets hoger. Voor klei wordt in veel gevallen pas bekalking toegepast als de pH rond of beneden de streefwaarde ligt. Dit komt omdat de beschikbaarheid van spoorelementen die van belang zijn voor het grazende dier, zoals mangaan en kobalt, boven een pH-KCl 6,0 al sterk vermindert.

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-502010
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab