Natrium in bodem en gewas

Natrium  in het kort:

Chemisch symbool

: Na; in meststoffen Na2O, natriumoxide, natron.
Te laag gehalte : Voor sommige groenten relevant en voor de veegezondheid bij melkveehouderij.
Te hoog gehalte : In de bodem slechte groei en uitval van gewassen.
Meststoffen : Landbouwzout (50%), keukenzout (plm. 50%) chilisalpeter (35%) en organische mest (minder dan 1%).

Natrium is vooral belangrijk voor bieten en gras. De grasgroei wordt nauwelijks positief beïnvloed, maar het gaat evenals bij magnesium meer om het gehalte natrium in het gras in verband met de veegezondheid en de smaak van het gras. Op klei- en zavelgronden wordt voldoende natrium toegediend met ongeveer de maximaal toegestane gift aan organische mest. Op zandgrond is dit niet altijd voldoende omdat natrium daar eerder uitspoelt. Natrium zit in landbouwzout, chilisalpeter en keukenzout.

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare