Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Natrium in bodem en gewas

Natrium  in het kort:

Chemisch symbool

: Na; in meststoffen Na2O, natriumoxide, natron.
Te laag gehalte : Voor sommige groenten relevant en voor de veegezondheid bij melkveehouderij.
Te hoog gehalte : In de bodem slechte groei en uitval van gewassen.
Meststoffen : Landbouwzout (50%), keukenzout (plm. 50%) chilisalpeter (35%) en organische mest (minder dan 1%).

Natrium is vooral belangrijk voor bieten en gras. De grasgroei wordt nauwelijks positief beïnvloed, maar het gaat evenals bij magnesium meer om het gehalte natrium in het gras in verband met de veegezondheid en de smaak van het gras. Op klei- en zavelgronden wordt voldoende natrium toegediend met ongeveer de maximaal toegestane gift aan organische mest. Op zandgrond is dit niet altijd voldoende omdat natrium daar eerder uitspoelt. Natrium zit in landbouwzout, chilisalpeter en keukenzout.

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab