Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Molybdeen in bodem en gewas

Molybdeen  in het kort:

Chemisch symbool

: Mo
Te laag gehalte :

functioneren klaver en sommige organismen van het bodemleven wordt minder

Te hoog gehalte :

vergeling van gewassen, uitval, gezondheidsproblemen bij vee

Meststoffen : organische meststoffen, natriummolybdaat

 

Spoorelement

Molybdeen is een essentieel spoorelement. Zonder molybdeen kan een plant niet groeien. Het element molybdeen is betrokken bij de vorming van diverse essentiële enzymen in de plant. Deze enzymen spelen een rol bij de eiwitvorming in de plant. Verder is molybdeen nodig bij de binding van luchtstikstof door vlinderbloemige gewassen, zoals klaver en lucerne. Molybdeen wordt bij een te lage pH slecht opneembaar voor de plant. Een teveel aan molybdeen leidt tot vergeling van het gewas. Molybdeengebrek toont zich in de jongste bladeren. Deze bladeren blijven te klein, krullen om of verdrogen. Ook komt paarsverkleuring voor. Voor de beoordeling van het gehalte aan molybdeen wordt verwezen naar de analyselijst.

Molybdeenbemesting voor klavergrasland

Voor gras is molybdeen betrekkelijk onbelangrijk, voor klaver is het echter essentieel. Hierom wordt door ons een molybdeenadvies gegeven voor klaverweide. Een te hoog molybdeengehalte in het gras is echter ongunstig voor de opname van koper in het dier; molybdeenvergiftiging levert daarom zware diarree op. In Nederland komt een (te) hoog molybdeengehalte in de bodem of in (drink)water slechts in beperkte mate voor. Vanwege deze problematiek met koper-molybdeen wordt in onze ruwvoeranalyse met spoorelementen het molybdeengehalte aan toegevoegd. Bij al of niet bemesten met molybdeen is het het beste om zowel van een bodemanalyse en ook een ruwvoeranalyse uit te gaan bij het bemestingsplan.

Een oplossing voor een te hoog molybdeen kan zijn om koper in de chelaatvorm te nemen, een zodanig chelaat die goed wordt opgenomen door dieren. Tussen koperchelaten zitten grote kwaliteitsverschillen wat betreft de efficiëntie van opname in het dier. Gewone kopertoevoeging via mineralen of krachtvoeder kan dan het beste worden weggelaten indien met chelaten wordt gevoederd.

Laatst gewijzigd: 29/07/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab