Magnesium / magnesia in bodem en gewas

Magnesium  in het kort:

Chemisch symbool

: Mg     ; in meststoffen MgO (magnesia of magnesiumoxide)
Te laag gehalte : bladontkleuring, groeiproblemen, sterfte, melkziekte, kopziekte
Te hoog gehalte : onderdrukking opname andere elementen, waaronder kalium en mangaan
meststoffen :

kieseriet (26%), bitterzout (16%), sulfamag (36%), magnesiumsulfaat  (16%), organische mest (minder dan 3%)

 

hoofdvoedingselement

Magnesium is het centrale atoom van chlorofyl ofwel bladgroen en heeft daardoor een duidelijke rol in het fotosynthese–proces van de plant. Magnesiumtekort leidt dan ook tot de snelle afbraak van bladgroen, dat aan de buitenkant zichtbaar is als bladontkleuring (= chlorose). Maar ook veel andere processen in de plant worden aangestuurd door magnesium.

Naast magnesiumtekort door een laag magnesiumgehalte in de bodem, kan magnesiumgebrek ontstaan door een hoog kaliumgehalte. Naast kalium zorgen ook ruime hoeveelheden natrium en ammonium voor een slechtere opname van magnesium door het gewas. Magnesiumgebrek leidt tot ziekten bij vee, met name kopziekte is daarvan bekend.

Magnesium wordt aan de grond gebonden door organische stof en kleidelen. Lichte zandgronden kunnen magnesium matig vasthouden. Het zijn dan ook vaak deze bodems die geregelde magnesiumbemesting vereisen. De geadviseerde magnesiumgiften zijn hoger dan de gewasbehoefte, ze zijn dan ook meer gericht op het magnesiumgehalte in het gras in verband met de veegezondheid.

De goedkoopste vorm van magnesium is een koolzure magnesiakalk. Deze kan alleen dàn worden geadviseerd als er ook een pH-stijging is gewenst. Deze vorm van magnesium werkt trager dan die in de vorm van kieseriet of bitterzout welke vrijwel direct ter beschikking komt aan de plant. Slechts een kwart van het magnesium uit koolzure-magnesiakalk is in het eerste seizoen beschikbaar. Bij bodems met een pH onder 4.8 is de beschikbaarheid in het eerste seizoen bijna volledige gehalte aan magnesium.

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare