Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Magnesium in de bodem en plant

  in het kort:

Chemisch symbool

Mg ; in meststoffen aangeduid met MgO (magnesiumoxide, magnesia)
Te laag gehaltegedeeltelijke bladontkleuring, groeiproblemen, sterfte
Te hoog gehalte

onderdrukking opname andere elementen, waaronder kalium en mangaan, bodemstructuurbederf

meststoffen

kieseriet (26%), bitterzout (16%), sulfamag (36%), magnesiumsulfaat  (16%), organische mest (minder dan 3%)

hoofdvoedingselement

Magnesium is het centrale atoom van chlorofyl ofwel bladgroen en heeft daardoor een duidelijke rol in het fotosynthese proces van de plant. Magnesiumtekort leidt dan ook tot de snelle afbraak van bladgroen, dat aan de buitenkant zichtbaar is als bladontkleuring (= chlorose). Maar ook veel andere processen in de plant worden aangestuurd door magnesium.

Naast magnesiumtekort door een laag magnesiumgehalte in de bodem, kan magnesiumtekort ontstaan door een hoog kaliumgehalte. Naast kalium zorgen ook ruime hoeveelheden natrium en ammonium voor een slechtere opname van magnesium door het gewas. Bij de verbouw van groenten is magnesium ook van belang voor de gezondheid. Van magnesium is steeds meer bekend geworden over zijn preventieve werking tegen verscheidene ziekten bij de mens.

Magnesium wordt aan de grond gebonden door organische stof en kleidelen. Lichte zandgronden kunnen magnesium matig vasthouden. Het zijn dan ook vaak deze bodems die geregelde magnesiumbemesting vereisen. Voor gazons en sportvelden is duidelijk minder magnesium noodzakelijk dan op borders, plantsoenen en laanbomen. De op de analyselijst vermelde streefwaarden zijn dan ook aangepast aan onder meer het gebruik van de grond.

De goedkoopste vorm van magnesium is een koolzure magnesiakalk. Deze kan alleen dan worden geadviseerd als er als ook een pH-stijging is gewenst. Deze vorm van magnesium werkt trager dan die in de vorm van kieseriet of bitterzout welke vrijwel direct ter beschikking komt aan de plant. Slechts een kwart van het magnesium uit koolzure-magnesiakalk is in het eerste seizoen beschikbaar. Bij bodems met een pH onder 4.8 is de beschikbaarheid in het eerste seizoen bijna volledig.

Een te hoog gehalte aan magnesium kan er voor zorgen dat door concurrentie bij de opname door de plantenwortel er te weinig andere mineralen kunnen worden opgenomen. Magnesium is chemisch gezien tweewaardig en concurreert dan ook vooral met andere tweewaardige elementen zoals calcium, maar ook spoorelementen zoals mangaan en zink. Bij paprika wordt dit zichtbaar door neusrot op de paprikavrucht veroorzaakt door calciumgebrek. Niet omdat er te weinig calcium in de grond zou zijn, maar louter door het teveel aan magnesium.

Een ander nadeel van een te hoog magnesiumgehalte is structuurbederf.  Doordat magnesiumionen de eigenschap hebben om een kring van water aan zich te binden, draagt dit bij aan een slemperige grond. Door calcium toe te voegen kan dit evenwicht weer in positieve zin verschuiven en de structuur verbeteren.

Meer informatie:   over Magnesiummeststoffen

Laatst gewijzigd: 28/06/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab