Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Loodverontreiniging van de bodem

Toxisch element / zwaar metaal

Loodverontreiniging is wijd verbreid. Rond autowegen, oude dorps- en stadskernen, maar ook daarbuiten komt het loodgehalte soms boven ongewenste niveaus uit. Dit komt door uitlaatgassen uit het verleden, maar ook door afkrabresten van lood-, zink- of chroomhoudende verf. Het legen van asladen uit de tijd van de kolenkachel is ook een belangrijke oorzaak. Tussen Amsterdam en Utrecht is in de afgelopen eeuwen stadsvuil aangevoerd op landbouwpercelen (toemaak). Hierdoor zijn veel percelen in dit gebied verontreinigd met onder meer lood.

Lood wordt slechts in enkele gewassen goed opgenomen. Vooral worteldelen zoals bieten kunnen lood opnemen. Alle soorten boontjes, fruit en zaden nemen weinig lood op. Dieren kunnen ook lood opnemen doordat aanklevende grond wordt meegeconsumeerd. Schapen krijgen in een wei vaak veel grond binnen.

Het regelmatig werken op percelen met een hoog loodgehalte kan ook voor de mens bezwaren opleveren. Via stof door de lucht kunnen we aanzienlijke hoeveelheden lood opnemen. Dit is uiteraard alleen het geval bij droog weer en handelingen waar bij (grond) stof in de lucht komt.

Het totaal loodgehalte in een grondmonster kan beter de 150 mg/kg niet overschrijden.

Lood in het kort:

Chemisch symbool        Pb
(Te) laag gehalte           geen probleem, des te lager des te beter
Hoog gehalte                 tast gezondheid mens aan die leeft / werkt op een met lood vervuilde grond via onder meer                                          stof.
Lood bevattend             onder meer verf en kolenresten, vroeger ook in benzine.Voor verdere informatie over de Koch – Eurolab analyses: bekijk hier de uitgebreide analyselijst

Laatst gewijzigd: 21/02/2018
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab