Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Loodverontreiniging in de bodem

toxisch element / zwaar metaal

Loodverontreiniging is wijd verbreid. Rond autowegen, oude dorps- en stadskernen, maar ook daarbuiten komt het loodgehalte soms boven ongewenste niveaus uit. Dit komt niet alleen door uitlaatgassen uit het verleden, maar vaak ook door afkrabresten van verf met lood-, en of zink- en of chroom- en of cadmiumhoudende kleurstoffen in de verf die in een tuin achterblijven. Het legen van asladen uit de tijd van de kolenkachel is ook een belangrijke oorzaak. Hoewel lood in de eerste plaats voor een moestuin bezwaren oplevert, kan een verhoogd loodgehalte ook voor de rest van een tuin een bezwaar zijn.

Lood wordt slechts in enkele gewassen goed opgenomen. Alle soorten boontjes, fruit en zaden nemen weinig lood op. Vooral worteldelen kunnen lood opnemen, worteltjes en bieten e.d. kunnen dan ook te veel lood bevatten als de grond is verontreinigd met lood. Naast opgenomen lood in het gewas kan ook verontreiniging op het gewas voorkomen. Loodverontreiniging van het gewas door aanklevende verontreinigde grond kan worden voorkomen wanneer de groenten zéér goed worden afgewassen.

Met het verbouwen van alleen bovengenoemde loodvrije groenten en fruit zijn we er echter nog niet. Ook via stof door de lucht kunnen we aanzienlijke hoeveelheden lood opnemen. Bij spelende kinderen in een dergelijke tuin wordt ook nog eens via hand-mond gedrag loodhoudende grond opgegeten. Daarom is het wenselijk dat de tuin wordt gesaneerd door gronduitwisseling. Dit is echter veelal een kostbare en ingrijpende operatie. Het is ook mogelijk de tuin anders in te richten. Dit kan onder meer door het toepassen van een mulch in de borders en de moestuin. Het werken met grond zo veel mogelijk beperken tot die tijden waarop de grond een normale vochtigheid heeft, waardoor inademing van stof wordt tegengegaan. Onder stoffige werkzaamheden kan in een met lood verontreinigde tuin eventueel worden gewerkt  met een stofkapje. 

Milieukundig hoeft een grond nog niet boven de interventiewaarden (saneringswaarde) aan lood te bevatten om toch al bezwaarlijk te zijn voor het leven van alledag in de tuin. Het totaal loodgehalte in een grondmonster kan beter de 150 mg/kg niet overschrijden. Pas boven een loodconcentratie van 150 zijn de genoemde maatregelen zinvol.

Lood in het kort:

Chemisch symbool  : Pb

(Te) laag gehalte      : geen probleem, des te lager des te beter

Hoog gehalte            : tast gezondheid mens aan die leeft / werkt op een met lood vervuilde grond via onder meer stof.

Lood bevattend        : onder meer verf en kolenresten, vroeger ook in benzine.

Laatst gewijzigd: 28/06/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab