Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Kobalt in bodem en plant

 

Kobalt in het kort:

Chemisch symbool

:  Co

Te laag gehalte  

 gevolgen voor veegezondheid, niet voor   groei gewassen, maar voor de

 gezondheid van de consument.

Te hoog gehalte :

 komt weinig voor, overmaatverschijnselen     onbekend

Kobalt meststoffen :

 kobaltsulfaat en kobaltchloride, graszout-   rood en in een kleine hoeveelheid in   organische mest aanwezig

 

Spoorelement

Kobalt is niet een essentieel spoorelement voor de plant. De opname van kobalt is echter voor de gezondheid van dieren wel van belang. Kobalt is bestanddeel van vitamine B12. Bemesting met kobalt is daarom alleen nuttig in een weide. Bij een hoge pH is kobalt minder goed opneembaar, bemesting met kobalt is dan ook minder zinvol. Het vee zal dan het kobalt hoofdzakelijk via mineraalmengsels of toevoeging aan diervoeders moeten binnenkrijgen. Wanneer kobaltbemesting via de grond zinvol is, dan heeft deze de voorkeur.

Gebreksverschijnselen

De gebreksverschijnselen bij rundvee zijn niet altijd even duidelijk. De meest specifieke verschijnselen zijn: likzucht, eten van vuil gras van bijvoorbeeld slootkanten en onder afrasteringen. Verder een haarkleed dat er dor, wollig en krullerig uitziet. Verschijnselen die bij kobaltgebrek optreden, maar die ook andere oorzaken kunnen hebben, zijn: vermagering, lusteloosheid, vermindering van de melkgift en vruchtbaarheidsstoringen.

Voor verdere informatie over de Koch – Eurolab analyses: bekijk hier de uitgebreide analyselijst

Laatst gewijzigd: 21/02/2018
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab