Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Kobalt in de bodem en plant

 

Kobalt als spoorelement en bemesting

Kobalt is een voor de plant een niet essentieel spoorelement. De opname van kobalt is echter voor de gezondheid van mens en dier wel van groot belang (cobalamine / vitamine B12). Bemesting met kobalt is daarom alleen nuttig in een moestuin en weide. Voor fruitteelt wordt het vooralsnog niet aanbevolen. Bij een hoge pH is kobalt minder goed opneembaar, bemesting met kobalt is dan ook minder zinvol. Ingeval een te laag kobaltgehalte wordt aangetroffen in de bodem kan een lichte bemesting kan plaatsvinden met kobaltzouten, zoals kobaltsulfaat en kobaltchloride.

Kobalt in de analyse van ruwvoeders:
Samen met Molybdeen en Seleen zit Kobalt in ons uitgebreide gewasanalyse mineralen pakket.

Kobalt in de bodemanalyse bodemvruchtbaarheid en bemesting.
In pakket bodem A, en B of C wordt het kobaltgehalte van de bodem bepaald.

Kobalt in schone grond analyse
Sinds 1 juli 2008 wordt kobalt standaard meegenomen binnen het standaard analysepakket  "schone grond analyse"  NEN 5740. Relevante verontreinigingen zijn in Nederland relatief zeldzaam.

 

Laatst gewijzigd: 23/07/2018
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab