Kalium / Kali in de bodem en gewas

Kalium/kali in het kort:

Aanduiding Kaligehalte

in meststoffen                      :  K2O

Te laag kali                          :  slechte groei.

Te hoog kali                         :  gedrongen groei, magnesiumgebrek.

Kalimeststoffen                   :  vinassekali, patentkali, organische meststoffen, kalizout.

hoofdvoedingselement

Samen met stikstof, fosfaat, calcium en magnesium is kalium een hoofdvoedingsstof. De voor een plant zeer gemakkelijk opneembare kali en de kalireserve zijn gemeten.

Kalium is in tegenstelling tot stikstof, fosfor en zwavel nauwelijks onderdeel van organische stof verbindingen. Wel komt kali in opgeloste vorm voor in de meeste organische meststoffen. Kalium maakt wel onderdeel uit van minerale bodemdelen zoals klei. Voor de plant bereikbaar kalium is hoofdzakelijk oppervlakkig gebonden aan organische stof en aan kleideeltjes. Zijn deze beide in een bodem in beperkte mate aanwezig dan kan kalium snel uitspoelen. Op lichtere gronden, zoals zandgrond en lichte zavelgrond is dan ook een jaarlijks onderhoud van kali meestal gewenst. Kalium en magnesium zijn voor opname in de plant concurrenten van elkaar. Te hoge gehaltes aan kalium blokkeren magnesium en omgekeerd. Het gaat dan met name om hoge opneembare gehaltes. Bij een matige beschikbaarheid van kalium is de groei beperkt.

Kaligetal:

Voor de land- en tuinbouw wordt veelvuldig gewerkt met het kaligetal. Dit kaligetal is een cijfer dat wordt verkregen door verrekening van het kaliumgehalte met een aantal andere factoren die de kaliumbeschikbaarheid beïnvloeden. Dit cijfer is, behalve bij lössgrond, ook weergegeven op de analyse.  

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare