Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Kalium / Kali in de bodem en plant

 

Kalium   in het kort:

Chemisch symbool

K ;  in meststoffen: K2O (kali of kaliumoxide)
Te laag gehalteslechte groei, uitval
Te hoog gehalte

gedrongen groei, magnesiumgebrek, uitval

meststoffenvinassekali, patentkali, organische meststoffen, kalizout      

Hoofdvoedingselement

Samen met stikstof, fosfaat, calcium en magnesium is kalium een hoofdvoedingsstof. De voor een plant zeer gemakkelijk opneembare kali en de kalireserve zijn gemeten. Voor de beoordeling van de kaliumtoestand wordt verwezen naar de analyselijst.

Kalium is in tegenstelling tot stikstof, fosfor en zwavel geen wezenlijk onderdeel van organische stof. Wel komt kali voor in de meeste organische meststoffen. Kalium is oppervlakkig gebonden aan organische stof en aan kleideeltjes. Zijn deze beide in een bodem in beperkte mate aanwezig dan kan kalium snel uitspoelen. Op lichtere gronden, zoals zandgrond en lichte zavel grond is dan ook een jaarlijks onderhoud van kali meestal gewenst. Kalium en magnesium zijn voor opname in de plant concurrenten van elkaar. Te hoge gehaltes aan kalium blokkeren magnesium en omgekeerd. Het gaat dan met name om hoge opneembare gehaltes. Bij een matige beschikbaarheid van  kalium is de groei beperkt, groei na een kaliumtekort wordt in de regel niet meer ingehaald. Bij kaliumgebrek-verschijnselen is de toestand al dermate erg dat uiterlijke symptomen zichtbaar worden. Kaliumgebrek uit zich dan hoofdzakelijk in afgestorven bladranden. De meeste gewassen zijn gevoelig voor kaliumtekort.

Kaliumgebrekverschijnselen in beeld

Bij coniferen worden de naaldeinden aan oudere takken geelgroen tot vuilgroen, om later licht geel te worden. Kaliumgebrek wordt soms onterecht aangezien voor zoutschade omdat de verschijnselen elkaar niet ver ontlopen qua uiterlijk.  Bij de oudere bladeren van rozen kunnen soms naast de randjes die bruin zijn geworden ook  bruinig violette, necrotische inscheuringen worden gevonden. De kleuren van de bloemen zijn bleker

(Voor de land- en tuinbouw wordt veelvuldig gewerkt met het kaligetal. Dit kaligetal is een cijfer dat wordt verkregen door verrekening van het kaliumgehalte met een aantal andere factoren die de kalium beschikbaarheid beïnvloeden. Dit cijfer is, behalve bij löss­grond, ook weergegeven op de analyse.)

Meer informatie:   over Kalimeststoffen

Laatst gewijzigd: 28/06/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab