Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

IJzer in bodem en gewas

spoorelement en/ storend element

De beoordeling van ijzer is ongeveer gelijk aan die van mangaan. Bij lagere pH en hoge grondwaterstand of bij slechte afvoer van water kan het gehalte actief ijzer stijgen. Door aan een betere waterafvoer te werken en de pH te normaliseren kan een groot deel van dit schadelijke mobiel ijzer worden vastgelegd. Een te hoog gehalte actief ijzer of aluminium legt fosfaat vast in een voor de plant onbereikbare vorm. Daarnaast zorgt concurrentie tussen ijzer en bijvoorbeeld koper dat laatstgenoemde weer slechter wordt opgenomen door de plant. Sommige gronden bevatten bijvoorbeeld veel ijzeroer. Wanneer de grond voldoende belucht en ontwaterd is, zal het ijzergehalte op deze ijzerrijke gronden vrij normaal zijn en geen fosfaatfixatie veroorzaken. Het totaal ijzergehalte speelt dan slechts een ondergeschikte rol. Een perceel met een zwakke kalktoestand of dat lijdt aan wateroverlast heeft vrijwel altijd een hoger mobiel ijzergehalte. Voor de beoordeling van het ijzercijfer wordt verwezen naar de analyselijst.

Concurrentie tussen spoorelementen

Een hoog ijzergehalte kan de opname van bijvoorbeeld koper negatief beïnvloeden. Een koperbemesting heeft dan beperkt zin, maatregelen om het ijzergehalte te beperken des te meer.  Een hoog mangaan-, koper- of zinkgehalte kan door concurrentie zorgen voor een lage ijzeropname in de plant. Een hoog fosfaatgehalte kan evenwel ook de opname door de plant van spoorelementen zoals ijzer blokkeren.

meer over spoorelementen >>>

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab