Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Hoofdvoedingselementen in de bodem en meststoffen

 

Stikstof (N), Fosfaat (P2O5), kali (K2O) en Magnesia (MgO) komen het meest voor in mengmeststoffen en worden gezien als hoofdvoedingsstoffen. In mengmeststoffen wordt het gehalte aangegeven in bijvoorbeeld  NPK 12+10+18. Dit staat voor 12% stikstof als N, 10% fosfaat als P2O5 en 18% kali als K2O. Er zijn vele combinaties van deze drie NPK-cijfers in de handel. Soms staat er een vierde cijfer bij, dit is het magnesiumgehalte. Bijvoorbeeld NPK  8+5+6+3, Hier staat de 3 voor het gehalte magnesium (3% als MgO). Calcium (Ca-CaO) en zwavel (S-SO3) zijn echter ook hoofdvoedingsstoffen, deze liften vaak mee in diverse meststoffen zonder dat deze gehalten altijd worden vermeld

Meer informatie:   over  Stikstof  of  Stikstof(kunst)meststoffen - natuurlijke stikstofmeststoffen -
over  Fosfaat  over natuurlijke fosfaatmeststoffen - over Magnesium  of Magnesiummeststoffen 

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab