Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

 

Gisten (Bodemleven)

Gisten komen normaal in kleine hoeveelheden in de bodem voor. Indien de hoeveelheid hoog is kan dit duiden op ongewenste (hoge) biologische activiteit. Een te hoge biologische activiteit is vaak een teken van ongewenste processen. Het kan worden gezien als een soort “koorts” in de grond. Hoge activiteiten komen voor wanneer sterke verstoringen moeten worden rechtgezet door het bodemleven.
Het aantal gisten wordt dan ook als een globale indicator gezien van de aard van bodemprocessen.

Aantal gisten Indicatie
0  -    20   Normale biologische activiteit 
20  -    50   Ruime biologische activiteit
50  -  100   (te) Hoge biologische activiteit
>       200   Veel te hoge biologische activiteit

 

 

Uitgedrukt in aantal gisten (maal 1000) per gram veldvochtige grond.

 

Laatst gewijzigd: 01/12/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab