Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Drijfmest   -   mestkwaliteit

 

De “Koch Eurolab drijfmest analyse”

Naast de gebruikelijke analyses die in drijfmest worden uitgevoerd heeft Koch Eurolab nog een scala aan aanvullende mogelijkheden voor analyses. Deze bestaan uit microbiologische analyses en overige analyses. In het uitgebreide routine analysepakket voor drijfmest wordt zoals gebruikelijk NPK, ammonium, organische stof, droge stof, magnesium en natrium onderzocht 

Daarnaast onderzoeken we op:

  • Ammoniak-emissie
  • Bodem- en plantvriendelijkheid (ecologische geschiktheid)
  • C/N quotiënt van de organische stof
  • anaerobie
  • Berekening van het vrijkomen van de stikstof over het jaar uit de mest.
  • Mineralen  Mg Na NPK

Ammoniak-emissie
Dit is een laboratoriumanalyse op basis van windtunneltechniek waarbij in het mestmonster wordt bepaald hoeveel ammoniak in principe kan ontwijken.

Bodemvriendelijkheid

De ecologische geschiktheid bepaalt de globale bacteriologische en chemische samenstelling v.d. mest. Mest met zowel een laag ammoniumgehalte en/of een lage  ammoniakemissiefactor als een hoge ecologische waarde beschadigt de structuur van de bodem minder en is vriendelijker voor het gras en de graswortels. Het bodemleven kan ook beter omgaan met deze mest.

Kwaliteit van organische stof / bodemstructuur

Gangbare drijfmest, en veel biologische drijfmest hoort hier ook bij, is schadelijk voor de bodem. Drijfmest is veelal een agressieve, bijtende stof. Het is zelfs mogelijk om sommige verfsoorten af te bijten met drijfmest. Wat doet dit dan niet met de schimmels en bodemdiertjes en de om gronddeeltjes gekleefde organische stof? Het desintegreert de bodem, dat wil zeggen het “bijt” de humus, de organische stof en het bodemleven af en daardoor valt deze uiteen. Dit heeft als gevolg meer slemp en natte percelen, vooral in de winter.

Compost maken van drijfmest

Het agressieve karakter van drijfmest kan worden getemd door het te composteren met bijvoorbeeld bermhooi of ander organisch materiaal. Niet op elk veehouderij bedrijf is dit goed in te passen.

Drijfmestverbetering

Er zijn diverse methoden van drijfmestbehandeling zoals FIR, EM, Cobio Lisier, en dergelijke. De meeste middelen werken wel effectief richting stankvermindering en vloeibaar houden van de mest (anti-drijflaag / korst). Sommige methoden sturen echter een verkeerd microbiologisch proces*) aan, waardoor de mest op het moment van gebruik minder energie bevat voor het bodemleven en minder waardevol wordt voor de bodem.

*) Koch Eurolab heeft zelf de mogelijkheid dit soort producten uit te testen op werkzaamheid.

C/N-quotiënt van de organische stof

Het gebruikelijke C/N-quotiënt van drijfmest wordt berekend over alle aanwezige C en N. Bij de C/N-quotiënt van de organische stof worden alleen met de C en N uit die organische stof gerekend. Beide getallen worden in de analyse vermeld. Het bijzondere van het laatste getal is dat beter kan worden berekend wanneer de stikstof uit de mest vrij komt, waardoor het totale bemestingsplan beter kan worden samengesteld.

Verteringsmonitor (Rectale mestanalyse)

Deze aparte analyses zijn bedoeld om het rantsoen door te lichten op effectiviteit en stikstofefficiëntie, met als doel het rantsoen bij te stellen. Bij rundvee worden van circa 10 representatieve dieren uit een veehouderijbedrijf rectale mestmonsters genomen. Dit wordt gemengd tot een mengmonster en geanalyseerd. Door de rantsoengegevens te combineren met deze mestanalyse komt in beeld of er veel voedingsstoffen onnodig verloren gaan. Dit kan opleveren:

  • veelal besparing op voederkosten
  • op verantwoorde wijze scherper op de eiwit- en energienorm voeren
  • effect testen van voedersystemen

Hiermee kan naast directe besparingen ook worden gewerkt aan een betere mestkwaliteit. De vertering van de mest wordt vanzelfsprekend aangestuurd door het materiaal dat moet gaan verteren. De verteringsmonitor via rectale mestanalyse is dan ook een directe stap richting diergezondheid, portemonnee en mestkwaliteit.

>>>een rectale mest analyse aanvragen >>> 

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab