Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Calcium  in de bodem en plant

 

Hoofdvoedingsstof

Het percentage koolzure kalk (CaCO3) is de zogenaamde vrije kalk in de grond zoals bijvoorbeeld schelpkalk. Deze koolzure kalk wordt meestal alleen aangetroffen bij een pH KCI hoger dan 6.3. Beneden 6.3 is er weinig of geen koolzure kalk aanwezig, behoudens enkele uitzonderingen met schelpkalk. De calciumreserve kan bestaan uit diverse calciumzouten bijvoorbeeld koolzure kalk (CaCO3) of gips (calciumsulfaat CaSO4). Calcium kan ook gebonden zijn aan kleidelen, klei-humus en/of organische stof. Een veel voorkomend misverstand is dat calcium de pH verhoogt. Alleen basisch werkende stoffen zoals carbonaten die eventueel aan calcium of magnesium gebonden kunnen zijn, verhogen de pH-waarde van de bodem. Diverse soorten landbouwkalk hebben een basische werking. Een  stof als kalkammonsalpeter die wel _calcium bevat verlaagt de pH zelfs zeer licht en kalksalpeter heeft nauwelijks invloed op de pH.

Meer informatie:   over Kalkmeststoffen

Laatst gewijzigd: 28/06/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab