Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Cadmium (toxisch element / zwaar metaal)

Luchtverontreiniging is een belangrijke oorzaak van cadmiumverontreiniging. Bekend zijn de hogere cadmiumgehaltes in de wijde omgeving van zinkverwerkende fabrieken ten zuiden van Eindhoven en rond Luik.
Ook rivierafzettingen bevatten vaak  veel cadmium. Verder kan cadmium via het verkeer, zinken dakgoten en verfpigment in de grond komen.

Sinds 1992 zijn er wettelijke eisen voor zware-metaalgehaltes in compost en slib van toepassing. Voor de beoordeling van het cadmiumgehalte verwijzen wij naar de analyselijst.

Wanneer er een te hoog gehalte opneembaar cadmium is aangetroffen, wil dit nog niet altijd zeggen dat de grond is vervuild!
Vervuiling van een grond wordt afgemeten aan het totaal gehalte aan cadmium, en niet aan het opneembaar gehalte. Soms kan dit wel een indicator van vervuiling zijn.
Met een 'schone-grond'– onderzoek is dit dan helderder in beeld te brengen. Het opneembaar cadmiumgehalte is alleen bedoeld  om te zien of er meer of minder cadmium door voedingsgewassen kan worden opgenomen. Aardbeien en fruit dat aan struiken of bomen groeit neemt weinig of geen zware metalen uit de grond op.
Naarmate het organische-stofgehalte en of de pH van een bodem hoger is, wordt cadmium door de plant slechter opgenomen. Strooizout heeft echter weer een bevorderend effect op de opname van cadmium door de plant.

 Voor verdere informatie over de Koch – Eurolab analyses: bekijk hier de uitgebreide analyselijst 

Laatst gewijzigd: 21/02/2018
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab