Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Cadmiumvervuiling in de bodem en plant

Toxisch element / zwaar metaal

Luchtverontreiniging was een belangrijke oorzaak van cadmiumverontreiniging. Bekend zijn de hogere cadmiumgehaltes in de wijde omgeving van zinkverwerkende fabrieken rond Eindhoven, Lommel (B)  en in Zuid-Limburg vanwege de industrie rond de stad Luik. Ook rivierafzettingen bevatten vaak meer cadmium.
Verder kan cadmium via het verkeer, zinken dakgoten en verfpigment in de grond zijn gekomen.

Sinds 1992 zijn er wettelijke eisen voor zware-metaalgehaltes in compost en slib van toepassing. Voor de beoordeling van het cadmiumgehalte verwijzen wij naar de analyselijst. Wanneer er een te hoog gehalte opneembaar cadmium is aangetroffen, wil dit nog niet altijd zeggen dat de grond is vervuild!
Vervuiling van een grond volgens de wet bodembescherming (WBB) wordt afgemeten aan het totaal gehalte aan cadmium, en niet aan het opneembaar gehalte. Het totaalgehalte aan cadmium in de grond kan normaal zijn, toch kan de opneembaarheid hoger zijn dat toch door sommige gewassen meer cadmium kan worden opgenomen dan op grond van het totaalgehalte zou worden verwacht. Omgekeerd kan een verhoogd opneembaar cadmium wel een indicator van vervuiling zijn, dus van te hoge totaalgehalten. Met een “schone-grond” analyse (totaalgehalten)  kan dit dan worden bevestigd of uitgesloten. 

In het Koch - Eurolab "schone grond" analysepakket wordt van zware metalen het totaal gehalte bepaald en getoetst aan de wettelijke milieunormen voor schone grond.

In Pakket bodem (A of B) (t.b.v. bepaling bodemvruchtbaarheid en bemestingsadvies) wordt het voor planten opneembaar cadmium bepaald. Dit gehalte loopt niet geheel parallel aan het totaal aan cadmium in de grond.

Het opneembaar cadmiumgehalte is alleen bedoeld  om te zien of er meer of minder cadmium door voedingsgewassen kan worden opgenomen. Aardbeien en fruit dat aan struiken of bomen groeit neemt weinig of geen zware metalen uit de grond op. Naarmate het organische-stofgehalte en of de pH van  een bodem hoger is, wordt cadmium door de plant minder goed opgenomen. Strooizout heeft echter weer een bevorderend effect op de opname van cadmium door de plant.

Laatst gewijzigd: 01/12/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab