Borium in bodem en plant 

 

Borium in het kort:

Chemisch symbool

: B
Te laag gehalte : groeihaperingen , uitval, onvolledige vruchtzetting, gezondheid vee.
Te hoog gehalte :

Kan al snel een probleem te zijn, -maar komt betrekkelijk weinig voor bij gras, klaver, bieten, maïs en GPS.

borium meststoffen : -Borax, spoorelementmixen, en in veel mindere mate: organische mest

 

Spoorelement

Borium is een essentieel spoorelement voor een plant. Het speelt een rol bij celstevigheid en dus ook bij beperking van nachtvorstschade. Borium bevordert de fosforopname door gewassen. Boriumovermaat kan gewasschade opleveren. Bij een hoge pH treedt schade door boriumovermaat minder snel op. Het boriumgehalte in de grond kan van jaar tot jaar wisselen omdat borium met name op zandgrond vrij gemakkelijk uitspoelt. Tijdens de bloei wordt de meeste borium door het gewas opgenomen.

Boriumadvies

Meer dan monoploide gewassen zijn diploide gewassen zoals sommige grassoorten meer behoeftig aan borium. Ook klaver heeft een boriumbehoefte.  Ook vee heeft belang bij een voldoende opname van borium onder meer voor de calcium-magnesium huishouding.  Een boriumtekort in maïs is direct te zien is aan de minder goede korrelzetting in de kolf. Op de kolf zijn dan nog open plaatsen te zien, met name aan de top.  Bij bieten treedt "hartrot" op.
Borium is in kleine hoeveelheden aanwezig in organische meststoffen en een aantal minerale meststoffen.

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare