Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Aërobe bacteriën in de bodem

Globaal niveau van biologisch leven in de grond

Aërobe bacteriën hebben zuurstof nodig voor hun bestaan. Door het aantal van deze bacteriën te bepalen weten we of er veel of weinig biologisch leven in een grond aanwezig is. Zijn er veel aërobe bacteriën aangetroffen, dan is er een actiever bodemleven, waarbij ook een hogere vruchtbaarheid in de vorm van nalevering van voedingsstoffen mag worden verwacht.  Er zijn vele honderden soorten bacteriën in de grond; deze bepaling geeft een optelling weer van de kweekbare, met zuurstof levende bacteriën. In het gegeven bemestingsadvies is rekening gehouden met de uitkomsten van het aantal bacteriën en andere organismen.

Beoordeling  AantalIndicatie
aërobe bacteriën
Laag0 - 10(Te) lage biologische activiteit, (maar juist normaal / gunstig in een ondergrond > 30 cm diep)
Normaal10 - 20Normale biologische activiteit
Goed20 - 50Goede biologische activiteit
Ruim50 - 100Hoge biologische activiteit
Te hoog> 100Te hoge biologische activiteit

Globale bepalingsmethode microbiologische plaatmethode met zeer gevoelige Koch-Eurolab voedingsbodems. De uitslag betreft uitsluitend aërobe bacteriën (maal 1.000.000) omgerekend per gram veldvochtige grond in duplo bepaald.

Aeroob versus anaeroob. Vaak wordt gezegd: het aantal aerobe bacterien moet zo hoog mogelijk zijn "want dat zijn de goede bacterien".  De verhouding aerobe bacterien staat tot anaerobe bacterien dient in een echt optimale bodem 10 op 1 te zijn. Het gaat hier om bodems die voor meer dan 80% uit kruim bestaan. Kleine knikkertjes bodemmateriaal, van 1-3 mm doorsnede. Maar er zijn weinig bodems die daar aan voldoen en gaat deze ideale verhouding dan ook niet vaak op.  Er is daarom een streefwaarde voor anaerobe bacterien die is gekoppeld aan de bodemstructuur. Hoe beter de structuur, des te hoger de streefwaarde voor anaerobe bacterien (nee, geen schrijffout). Op "normale, en dus matige" bodems is de streefwaarde dan ook  veelal < 0,3. Het aantal anaerobe bacterien kan dan het beste relatief laag zijn. Anaerobe bacterien zijn weliswaar gewenst, maar komen alleen in  bodems met een kruimstructuur tot hun recht.

Sulfidenvormende bacteriën Een andere groep anaerobe bacterien zijn de sulfidenvormende bacterien. Deze worden ook in het pakket bodem (A, B of C) bepaald en zijn echter minder gewenste bodembewoners. Deze groeien alleen in echt zuurstofloze (delen van de) grond. Ze zijn overgevoelig voor zuurstof. In deze groep zitten onder meer clostridia (ook apart te bepalen in het aanvullende "bodemhygiene" pakket.

Overzicht meest gevraagde Bacterie analyses bij Koch-Eurolab

Bepaling / parameter

eenheid

Laagste uitslag *)

methode

In analysepakket:

Aerobe bacteriën

In miljoenen stuks per gram grond

0,1 x miljoen stuks per gram

Kweek op voedingsbodem methode Koch

-Pakket bodem A, B of C

-hygiënepakket

Anaerobe bacteriën

miljoen stuks per gram grond

0,01 x miljoen stuks per gram

Kweek op voedingsbodem methode Koch

-Pakket bodem A, B of C

-hygiënepakket

Sulfidenvormende bacteriën

In duizenden stuks per gram grond

0,1 x duizend stuks per gram

Kweek op voedingsbodem methode Koch

-Pakket bodem A, B of C

-hygiënepakket

Clostridia

In aantallen per gram grond

100 stuks per gram

Kweek op voedingsbodem methode Koch

 

-hygiënepakket

E- Coli

In aantallen per gram grond

100 stuks per gram

Kweek op voedingsbodem methode TBX

 

-hygiënepakket

Actinomyceten

In aantallen per gram grond

100 stuks per gram

Kweek op voedingsbodem methode Koch

 -maatwerk

Identificatie van bacteriën

 taxonomie

 

diverse technieken

 -maatwerk

Overige, op verzoek en in research pakketten.

 

 

 

 

*) dit betreft routine onderzoek, in speciale gevallen kunnen andere detectiegrenzen worden aangehouden.

Toxinen uit bacteriën en veehouderij:
Er zijn diverse bacteriesoorten welke voor de veehouderij negatieve eigenschappen hebben, zoals het produceren van toxinen. Voor de melkveehouderij hebben we de meest voorkomende bacteriën, gisten en schimmels in analysepakketten zowel voor bodem, voeder en feces (en mest). Zie hiervoor de artikelen onder het kopje diergezondheid, en bij de informatie over de analysepakketten.

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab