Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

ANALYSELIJST   KORRELGROOTTEVERDELING   BODEMMONSTER

Met deze korrelgrootte analyse wordt het duidelijk hoe grof of fijn de grond (M50 cijfer) is en welke fracties er in welke hoeveelheden inzitten. Op basis van een dergelijk onderzoek kan bekeken worden of een grond gemakkelijk in elkaar spoelt en welk type zand het is enzovoort.  In bestekken voor aanleg van laanbomen, plantsoen e.d. kunnen eisen staan aan de korrelgrootte verdeling.

VOORBEELD   BODEM ANALYSE :   KORRELGROOTTE / GRANULAIR ONDERZOEK   
   
   
  Monstercodering Labnummer Inboekdatum Code onderzoek  
  perceel 1A 79512 11/05/2011 375.GRA  
   
           
  Parameter Analyseresultaat (gew. % droge stof)  
  Afslibbaar  *) 6  
  Lutum  **) 4  
  Koolzure kalk 0,2  
  Organische stof 2,6  
   
           
  pH - KCl  (zuurgraad) 7,2  
           
           
  Korrelgrootte fractie (in micrometer) Analyseresultaat (% minerale delen) Cumulatief %  
  Lutum fractie:  < 2 4,0 4,0  
  Sloef fractie:  > 2 < 16 2,2 6,2  
  Löss fractie:  > 16 < 38 18,2 24,4  
  Löss fractie:  > 38 < 53 3,3 27,7  
  > 53 < 63 2,8 30,5  
  > 63 < 106 5,0 35,5  
  > 106 < 125 1,1 36,6  
  > 125 < 150  1,7 38,3  
  > 150 < 200  4,3 42,6  
  > 200 < 300  27,8 70,4  
  > 300 < 425  15,4 85,8  
  > 425 < 600  7,1 92,9  
   > 600 < 2000   7,1 100,0  
  M-50  getal (zandmediaan) in ?m  ***) 275  
  Leemfractie (< 53 mu) 27,7  
  D10  16,0  
  D60 263  
  D60/10 16,44  
  *) deeltjes kleiner dan 16 micron  
  **) deeltjes kleiner dan 2 micron  
  ***) M50 is die korrelgrootte uitgedrukt in micrometers waarboven èn waaronder de helft van de massa van de deeltjes tussen 50 en 2000 ligt   
Laatst gewijzigd: 20/10/2015
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab