Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Penicillium roquefortine groep (PRG)

Aanwezigheid in melkveehouderij
Deze schimmel is bij de brede Mesdag screening 2014*) aangetroffen in:
100% van alle voedermonsters en 89% van de fecesmonsters.
Deze schimmel met een groenblauwe kleur in volgroeide staat, is het meest bekend van roquefort kaas.

Toxinen
Philippe Lafont et al (1979) tonen aan dat de productie van toxinen afhangt van de strain (ondersoort) en het milieu waarin deze groeit. De verschillen zijn aanzienlijk. Het gaat bij de PRG om de toxinen mycofenolzuur, roquefortine C, isofumigaclavine A en B, macrofortines en het PR toxine (Schneweis 2000). In enkele gevallen is de aanwezigheid zodanig sterk dat deze (mede) een rol zou kunnen spelen bij de weerstand van de dieren.

Groeit nauwelijks binnen het spijsverteringssysteem
Uit in vitro onderzoek van Koch - Eurolab is af te leiden dat deze schimmel nauwelijks wordt vermeerderd in het spijverteringssysteem. De aanwezigheid in het voergootmengsel zal veelal voor het grootste deel uit de toegepaste ruwvoeders komen. Enige sporen PRG uit de bodem en lucht zullen waarschijnlijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de meeste zeer lichte en lichte besmettingen. Verder kunnen ook restjes uit een voermengwagen of blokkenwagen bijdragen.

Preventie
Waarschijnlijk is groei welke in een kuil plaatsvindt verantwoordelijk voor het merendeel van de ruime tot zeer hoge aanwezigheid van PRG in het voergootmengsel. Op basis van deze voorzichtige, eerste conclusies lijkt het er op dat preventie in het traject voorafgaand aan de voergoot vooralsnog de beste papieren heeft. Gezien dat weinig of geen van de monsters Penicilinium-vrij bleek te zijn, zal de preventie waarschijnlijk lastiger zijn dan die voor Aspergillus.

Analyses
Penicillium roquefortine groep zit in de basis- en uitgebreide analysepakketten van Koch - Eurolab voor voeder en feces. 

Ga naar overzicht Koch - Eurolab toxinen analyses voor voeder en mest


 

Laatst gewijzigd: 21/02/2018
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab