Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Microbiologisch Onderzoek van speelbakzand / zandbakken.

bijvoorbeeld door middel van het standaard hygiene pakket

Clostridia  (bepalingsgrens 50 kve/g)
overige sulfiet reducerende bacterien (bepalingsgrens 50 kve/g)
Totaal aerobe bacterien (bepalingsgrens 0,1 milj kve/ g)
Totaal anaerobe bacterien (bepalingsgrens 0,01 miljoen kve/g)
Aspergillus Fumigatus (detectie grens 50 kve/g)
Aspergillus Terreus (detectie grens 50 kve/g)
E-Coli (detectiegrens 50 kve/g)

De meeste van deze organismen zijn gecorreleerd aan mest, maar sommigen kunnen ook gewoon in tuingrond voorkomen.
In zandbakzand zouden ze weinig of niet moeten worden aangetroffen. Er wordt uitgegaan van een inname van 0,2 gram per kind per dag.

De normen voor levensmiddelen zijn hierom goed toepasbaar voor zandbakken zand.
De kosten van dit pakket bedraagt bij zelf insturen van het monster zijn ca 145 euro excl btw, levertijd binnen 10 werkdagen. (Er zijn ook lagere bepalingsgrenzen mogelijk, welke een hogere prijs ten gevolge heeft.) .

Overige informatie over zandbakken (bron: GGD)

De dikte van de zandlaag moet ongeveer 50 cm bedragen. De bovenkant van deze laag moet gelijk zijn met het grondvlak buiten de zandbak.

 • Enkele richtlijnen om te bepalen welk zand geschikt is om mee te spelen:

 • het moet goed vormbaar zijn bij een zekere mate van vochtigheid

 • het mag niet 'geel afgeven' aan handen en kleren. Als dat het geval is, zit er teveel ijzer in het zand

 • het gehalte organische stof (planten resten) moet laag zijn.

 • meestal wordt duinzand of bergzand genoemd als het meest ideale om mee te spelen.

 • vraag bij nieuw zand naar de kwaliteit en de winplaats om te voorkomen dat er vervuild zand gebracht wordt.

 • rivierzand is niet geschikt als speelzand; dit is n.l. te grof. Het wordt wèl gebruikt om bijvoorbeeld het grondvlak onder klimtoestellen e.d. te bedekken en als drainagezand.

Het afschermen van de bovenkant van de zandbak

De zandbak moet afgeschermd kunnen worden met een net of gaas om honden en katten te beletten het zand te bevuilen met uitwerpselen.

De mazen van gaas of net moeten klein genoeg zijn om vooral katten tegen te houden. Het net moet strak gespannen zijn zodat het niet op het zand ligt.

Het net of gaas moet van stevig materiaal gemaakt zijn en bevestigd kunnen worden aan de rand van de zandbak, Hierbij is het belangrijk er op te letten dat de bevestigingsplaatsen van net of gaas geen gevaar bij het spelen opleveren.

Het beheren en gebruiken van zandbakken

Ondanks voorzorgsmaatregelen kunnen verontreinigingen ontstaan.

Soorten verontreiniging kunnen o.a. zijn:

 • afgevallen bladeren

 • etensresten

 • papier

 • honden en kattenuitwerpselen.

Richtlijnen:

 • geef één persoon de verantwoordelijkheid over het gebeuren in en om de zandbak.

 • alle zichtbare verontreiniging direct verwijderen.

 • de omgeving van de zandbak schoonhouden.

 • na gebruik het gemorste zand terug in de zandbak scheppen.

De zandbak kan op twee manieren worden schoongemaakt:

 • door er nieuw zand in te doen of

 • door het zand te 'stomen'

 • het zand minimaal 1 keer per jaar verversen.

Nieuw zand  aanbrengen:       

 • bij niet te verwijderen zichtbare vervuiling van het zand

 • als kinderen 'vuil' uit de zandbak komen

 • als dierlijke uitwerpselen zijn gevonden.

Als er nieuw zand komt, moet de oude laag wel volledig weggehaald worden; dus niet alleen de bovenlaag vervangen! Uiteraard gelden voor dit zand weer dezelfde richtlijnen als eerder beschreven.

Stomen van het zand

Er is een methode ontwikkeld om het zand in zandbakken onder zeilen te stomen, met een temperatuur van 160 oC. Op een diepte van 60 cm. wordt dan nog een temperatuur van 66 oC bereikt, mits er 4 uur gestoomd wordt. Deze behandeling is op te vatten als een vorm van pasteurisatie, waarbij bacteriën en wormeieren gedood worden.

Als daarna geen zorgvuldige maatregelen worden getroffen om honden en katten de toegang onmogelijk te maken, zal ongetwijfeld weer besmetting van het zand met bacteriën en wormeieren optreden.

Laatst gewijzigd: 28/06/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab