Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

nieuws / mededelingen:

 • BODEMPAKETTEN: De belangrijkste bodempakketten zijn qua samenstelling gewijzigd. De opmaak is verbeterd doordat onder meer grafieken en een directe link achter de onderzoeks parameters naar onze web-toelichtingen zijn toegevoegd (juni 2017).
 • BLADONDERZOEK: Het bladonderzoek is aangevuld met enkele aanvullende spoorelementen (juni 2017).
 • TOXINEN ONDERZOEK VEEHOUDERIJ: De pakketindeling is aangepast voor voerhekanalyses en analyses van verse mest (feces) ten behoeve van verteringsonderzoek en toxinen (mei 2017).
 • VEEHOUDERIJ: Naast eiwit efficiëntie wordt ook de fosfaatopname efficiëntie door het dier meegenomen in de uitgebreide fecesanalyse toxinen (dec 2015).
 • VEEHOUDERIJ: de "toxinen pakketten" zijn aangepast voor zowel voeder als mest. Er zijn nu basis, uitgebreide en kleine toxinen analysepakketten beschikbaar (jan 2015).
 • VEEHOUDERIJ: Candidagisten lijken dit seizoen vaker problemen te veroorzaken, vandaar dat deze analyse is toegevoegd aan het uitgebreide pakket (stalseizoen 2014-2015).
 • VEEHOUDERIJ: in 2014 is in opdracht van de stichting Mesdag een brede screening uitgevoerd naar toxinen binnen de melkveehouderij. 130 bedrijven zijn op dit punt doorgelicht. 35% van de bedrijven bleek alleen al op het punt van Aspergillus een relevante besmetting te dragen (interne rapportage najaar 2014).

OUD NIEUWS:

 • Algemeen: 60 jarig jubilieum Deventer Bodemonderzoek (1951-2011)       zie pagina met bedrijfshistorie.
 • Algemeen: 25 jarig jubileum Dhr. Ares Margfoglia, microbioloog Koch - Eurolab (1986- heden).
 • Veehouderij:  Nieuwe vondst oorzaak pensverzuring en gezondheid bij vooral melkvee, natuurlijke antibiotische werking van ruwvoeders. Alle kuilen bevatten het, maar in verschillende mate. Mogelijk om aan te vragen bij het ruwvoederonderzoek eventueel gecombineerd met een voederwaarde en of een toxinen/hygiëne pakket (voorjaar 2011).
 • Aan toxinenonderzoek voeders zijn broeivormers toegevoegd, hierdoor kan nog beter worden ingeschat of een kuil bij opening gemakkelijker kan gaan broeien (aug 2012).
 • Aan het voeder en fecesonderzoek op toxinen(verwekkers) en natuurlijke antibiotica zijn enkele schimmelsoorten op de analyselijst toegevoegd: onder meer Aspergillus niger, en overige Aspergilli, De prijzen zijn gelijk gebleven (nov 2012).
 • Noteert u alvast het adres van de nieuwe bezoeklocatie van Koch-Eurolab:  na 15 feb 2013  : Keulenstraat 19A   DEVENTER  0570 502010  (dec 2012).
Laatst gewijzigd: 27/11/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab