Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

CERTIFICATEN  VOOR DEPOTGROND GRONDVERVOER

Grond mag niet meer vrij worden vervoerd, dit geldt ook voor relatief kleine partijen. In principe is een AP04 onderzoek nodig om te bepalen in welke schone grond klasse de partij grond kan worden ingedeeld. Een dergelijk onderzoek kost bij ons in principe € 1270,- excl btw. Voor kleine partijen is dit verhoudingsgewijs erg kostbaar. Die kunnen in de regel zonder onderzoek worden aangeboden aan een regionale grondbank. Soms kan een gemeente het vervoer van grond van de ene plek naar de andere vrijstellen van onderzoek op basis van de bodemkwaliteitskaarten. Kort gezegd gaat het erom dat in een relatief schoon gebied geen vuilere grond wordt aangevoerd.

Enkele jaren geleden kon een bepaalde categorie grond "schoon" worden verklaard via de regeling zwarte grond binnen het BOOM besluit, dat is nu geheel vervallen.Het BOOM besluit is er nog om compost "schoon" te verklaren. Dit onderzoek is aanmerkelijk goedkoper, waarbij u zelf monsters kunt insturen. Wij kunnen een BOOM certificaat voor ca € 172,- excl. btw leveren.

Het analysepakket van een bouwstoffenbesluit is bij schone grond zelfs gelijk aan dat van een veel goedkoper schone grond onderzoek volgens NEN 5740. Dit onderzoek bieden wij u al aan vanaf € 260 excl. btw.    naar voorbeeldanalyse schone grond NEN 5740 (tevens bouwstoffenbesluit)>>>

Waarom is een onderzoek volgens het bouwstoffenbesluit veel duurder dan een "gewone" "schone grond verklaring"?

Ten eerste is de bemonstering voor een AP04 onderzoek zeer bewerkelijk. Er wordt van een zeer groot aantal boorpunten monsters genomen. Bij het eenvoudigste onderzoek worden 2 x 50 boringen verricht. Deze boorpunten moeten worden genoteerd op een kaartje dat bij het uitslag (lees: rapport) moet zitten. Tevens worden foto's genomen van de partij welke ook in de rapportage moeten worden verwerkt.  Dan wordt de analyse gedaan uit twee grote monsters. De voorbewerking is intensiever, vanwege de grote hoeveelheid grond in de monsters. Door wat extra accrediteuringsadministratie e.d. is ook de analyseprijs aanmerkelijk duurder, en deze moet bovendien in tweevoud worden uitgevoerd. Dan moet een uitgebreid rapport worden opgesteld over alle bevindingen. Dat totaal samen levert de meerprijs op ten opzichte van het goedkopere schone grond onderzoek volgens NEN 5740.

Laatst gewijzigd: 15/05/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab