Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Meststoffen en bodemverbeteraars 

Vooroordeel ook van toepassing op meststoffen?

Etiketten plakken is een gemak waar velen zich mee bedient, ook voor meststoffen. Stalmest is “goed”, drijfmest is “fout” Compost is goed, kunstmest is fout.  Vaak gehoord. Maar is dat wel altijd zo,?  Moet een meststof niet passen bij de bodem? Wat als die bodem nu "ziek" is?  Kan elke patiënt zware , gezonde kost verdragen?
Sommige bodems worden echter helemaal niet blij van stalmest of een groenbemester….
Vooral bodems die biologisch niet op orde zijn, dat wil zeggen, bodems waar de processen (…!!!)  niet goed lopen. De vraag is dus niet of een soort meststof goed of beter is, maar het hangt af van de bodem waarbij de meststof wordt gebruikt. Ook de dosis of de wijze waarop de meststof wordt toegediend kan veel verschil maken!

De kwaliteit van compost is een veel breder onderwerp, de ingrediënten en de bereidingswijze van compost zijn van grote invloed. Daarbij is het etiket op mooi uitgerijpte, ver-aarde compost “goed” en matig of nauwelijks verteerde compost “slecht”. Het hangt van het doel af en vooral ook van de logistiek van aanbrengen.
Uitgerijpte compost is uitstekend wanneer deze door de grond moet worden gebracht, met als voordeel dat de compost beperkter zuurstof verbruikt en dus niet teveel concurreert aan de gewassen.
Maar het bodemleven er echt mee verbeteren lukt niet. Dat dient te gebeuren met weinig verteerde compost, die dan oppervlakkig wordt aangebracht (niet inwerken).
Is de ene compost nu fout en de andere goed? Nee, dat niet.
Als de bodem volgens onze analyse organische mest/compost slecht verteert, door te veel zuurstofarme processen, is het maar zeer de vraag of de compost die verbetering biedt, of juist bijdraagt aan mindere groei, ziekten en uitval.

Kunnen Bio meststoffen echt alles?

Als je dan een verpakking of reclamefolder voor een bio- meststof leest, lijkt het alsof deze meststof in alle bodembehoeften voorziet. Nuchterheid verliest het meestal van de commercie. Men komt er vaak mee weg vanwege onbekendheid van afnemers met scheikundige, microbiologische en bodemtechnische kennis. Op onze website hebben we een lijst voor een beperkt aantal groepen meststoffen. Dit zijn dossiers waarin plussen en minnen staan met soms een indicatie van prijzen en adressen waar de meststoffen verkrijgbaar zijn (zie overzicht aan rechterzijde).

Koch – Eurolab Analyses voor meststoffenfabrikanten:

Diverse eigenschappen van organische meststoffen kunnen door ons laboratorium worden onderzocht. We hebben geen overzicht van onderzoekspakketten, omdat het vrijwel altijd om maatwerk gaat. U stelt ons de onderzoeksvragen, wij geven daarbij een onderzoeksvoorstel met prijsopgave. Naast analyses kunnen wij adviseren in de technische details van de verpakking / folder.

Enkele van  de onderwerpen voor onderzoeksvragen:

  • Aanwezige positieve micro-organismen.
  • Afwezigheid negatieve micro-organismen.
  • Bijwerkingen, het beste doel voor een specifieke meststof.
  • Humuszurengehalte (bodem / compost).
  • Elementgehaltes totaal en water-oplosbaar etc.
  • Zuurstofconsumptie.
Carl Koch
Carl Koch
Laatst gewijzigd: 28/11/2020
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab