Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Meststof:  Vinassekali

Over deze bladzijden met toelichting over meststoffen: Koch - Eurolab gebruikt in haar adviezen op basis van een bodemanalyse een uitgebreide keur aan meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen om de vruchtbaarheid ten opzichte van het beoogde doel te bereiken.  We willen de afnemers  van onze adviezen dan ook goed informeren over de achtergronden van de meststoffen. De informatie is bedoeld voor de professionele gebruiker, maar is ook bruikbaar voor anderen.  Er is getracht om de informatie zo objectief mogelijk weer te geven. Producenten / wederverkopers hebben soms een andere mening, die vaak gestoeld is op commerciële oogmerken of afwijkende technische inzichten. Mocht u aanvullingen of suggesties dan wel vragen hierover hebben, zoudt u die dan uitsluitend willen doorgeven per e-mail info@eurolab.nl.

Dossiergegevens van

Vinassekali en andere kalimeststoffen in de groenvoorziening en tuinbouw.

Type meststof en eigenschappen.

Er zijn verschillende soorten vinassekali.

1. Vinassekali NK 2-30  Deze is een organische meststof en in tegenstelling tot de Vinassekali K 40 niet in poedervorm maar in een gemakkelijk strooibare minikorrel verkrijgbaar is. Vanwege de korrelvorm waardoor deze gemakkelijker van gewassen afvalt is deze meststof met name geschikt om in een onderhoudssituatie waarbij door en over de gewassen gestrooid moet worden. (Merk: Ecostyle en DCM)

2. Vinassekali 35%- 40 %  Deze meststof bestaat in tegenstelling tot vinassekali NK 2-30 meestal uit een poeder. Deze meststof kan ook voorkomen in de markt, het kaligehalte is iets hoger dan in het DCM, dan wel Ecostyle product NK 2-30.

3. Vinassekali vloeibaar. 10 % K Deze is vloeibaar en alleen in bulkauto’s te bestellen en is mede daarom voor de groenvoorzienings-sector meestal niet practisch.

Alternatieven voor vinassekali

1.  Patentkali. Deze kalimeststof op basis van kaliumsulfaat en magnesiumsulfaat bevat 30% Kali (als K2O) en 10% magnesium (als MgO).  Deze breed inzetbare meststof verschilt in snelheid van (kali)werking weinig van die van vinassekali. Beide zijn snel. Patentkali komt uit de kalimijnen.

2. Organische mest zoals:

compost  (0,3- 1,0 % kalium als K2O, komt overeen met 3 tot 10 kilo zuivere kali per ton compost)

ruige stalmest (0,5 – 1,0 % kalium als K2O)

gedroogde koemest (3-4 % kalium als K2O).

De gehaltes variëren. Voordeel van organische mest is dat er tevens organisch materiaal wordt aangevoerd. Evenals vinassekali bevat organische mest ook ballastzouten zoals voornamelijk sulfaat en ook iets chloride.

3. Kalizout (40 of 60). Deze meststof op basis van hoofdzakelijk kaliumchloride (kali 40 bevat ook enig natrium) is lang niet voor alle doeleinden geschikt vanwege het chloride gehalte (zout-effect). Alleen op gazons en sportvelden en dergelijke is kalizout toepasbaar.  In borders, plantsoenen, voor laanbomen etc is deze meststof zeer ongeschikt. De prijs ervan is aanmerkelijk lager dan van andere kalimeststoffen.

4. Kalisalpeter of Multikali (NK 13-45) Voordeel van deze meststof is dat er geen sulfaat of chloride in deze meststof zit. De meststof is goed oplosbaar in water. Nadeel kan zijn dat er tevens stikstof (in nitraatvorm) in zit.  Dit is uiteraard geen bezwaar als er tevens enig stikstof is gewenst en niet biologische wordt geteeld.

5. Monokaliumfosfaat (PK 52-34) Voordeel van deze meststof is dat er geen sulfaat of chloride in deze meststof zit. De meststof is goed oplosbaar in water. Nadeel kan zijn dat tevens een grote hoeveelheid fosfaat wordt meegegeven. Verder is de meststof relatief gezien vrij prijzig. Niet toegestaan in de biologische land- en tuinbouw.

6. Andere mengmeststoffen waarin kalium zit. Hier zitten echter ook andere elementen in zoals veelal stikstof, kali en magnesium. Deze verhouding tussen de verschillende componenten van deze mengmeststof moet dan wel in grote lijnen aansluiten bij de behoefte van de bodem.  Dit kunnen zowel organische meststoffen zijn als meststoffen gebaseerd op kunstmest. De kunstmeststof NPK 12+10 + 18 is een bekende mengmeststof die 18% kali bevat.

Vorm van het product

Afhankelijk van de soort vinassekali in minikorrels, poeder of vloeibaar. Patentkali in korrels. Monokaliumfosfaat en in poeder. Kalisalpeter in zowel korrel als poeder.

Dosering / gebruiksaanwijzing

Algemeen:

Het wordt vrijwel alleen geadviseerd wanneer de aanwezigheid en beschikbaarheid van kalium in de bodem te laag is. De dosering kan uiteenlopen van 1 tot 20 kilo vinassekali per are. (100 kg tot 2 ton per ha) Dit is afhankelijk van de analysegegevens en het soort grondgebruik.

Bij strooien over het gewas kunnen achterblijvende korrels, maar ook achterblijvend stof van de bemesting schade veroorzaken. Spoel deze dan in voorkomend geval met ruim water van de planten af.

Kalium beweegt zich in zand zeer gemakkelijk door de grond. In veengronden beweegt het redelijk door de grond, en in kleigronden beweegt het naarmate de klei zwaarder is redelijk tot slecht door de grond.  Er is betrekkelijk weinig verschil in werkzaamheid tussen de verschillende kaliummeststoffen.

Gehalte aan meststoffen

Vinassekali NK 2-30  bevat 2 % organische stikstof (als N) en 30 % kalium (als K2O).

verontreinigingen

Geen relevante verontreinigingen bekend.

Bijwerkingen / nadelen

Weinig, indien vinasseproducten direct aan de bodem toegevoegd wordt naast de kaliumtoestand ook het zwavel / sulfaatgehalte in de grond verhoogd.  In sommige vloeibare vinasse is bovendien een relevante hoeveelheid stikstof aanwezig. Er kan soms korstvorming op de grond optreden, hetgeen iets structuurbederf betekent van de grond.

Contact met planten

Vinassekali, patentkali, kalisalpeter, monokaliumfosfaat en veel kunstmest-mengmeststoffen met kalium geven schade aan de plant wanneer de plant hiermee in contact komt. Er is dan ook geen extra toevoeging aan plantgaten gewenst. Bij strooien over het gewas kunnen achterblijvende korrels, maar ook stof schade veroorzaken. Spoel deze dan in voorkomend geval met ruim water van de planten af.

Toegestaan in de biologische land- en tuinbouw

Vinassekali en patentkali zijn toegestaan in de biologische landbouw

Verkrijgbaarheid

NEDERLAND

Voor particulieren algemeen verkrijgbaar bij zeer vele tuincentra en winkels die het merk Ecostyle voeren.

Voor de professionelen:

DCM Nederland BV

Valkenburgseweg 62a ; 2223 KE KATWIJK ZH tel: 071-4018844

www.dcm-info.com

Ecostyle, Postbus 14 8426 ZM  APPELSCHA

Vaart NZ 2  8426  AN   APPELSCHA  0516-432122   fax  0516-433113

info@ecostyle.nl

Boerengoed dorpsweg 6  8274 AE  Zwolle

Tel 038 – 3557556   fax   038 – 3557383

Vinassekali vloeibaar per tankwagen via Royal Nedalco B.V.       Postbus 6
4600 AA Bergen op Zoom  Tel. 00 31 (0) 164 213400
Fax. 00 31 (0) 164 213401

BELGIE

OSMO bvba  Polderstraat 3
B-8600 Diksmuide BELGIE
Tel.   + 32  (0) 51  - 500 800
Fax   + 32  (0) 51  - 500 803
info@osmo.be

Prijs indicatie

 

 (tuincentrum) in euro's

Per 25 kilo  (in euro's)

Vinassekali NK 2-30

  2 kilo kost 5.25  

  22 --25

Vinassekali K 40

  Meestal niet verkrijgbaar

  11 – 14

Patentkali

  4 kg kost 3.80 - 6.25

   7.25 – 8.00

Kalizout 60

  Meestal niet verkrijgbaar

   6.25 – 7.00

Kalisalpeter

  Meestal niet verkrijgbaar

 
     

Herkomst / fabricageproces

Vinassekali is een bijproduct van de alcoholproductie. Van suikerbieten wordt door een gistingsproces alcohol geproduceerd. Hierbij komt onder meer vinassekali als bijproduct vrij.

Meer info

Zie artikel over kalium in de bodemkrant

Laatst gewijzigd: 31/08/2020
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab