Meststof: Natuurfosfaat

Over deze bladzijden met toelichting over meststoffen: Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare gebruikt in haar adviezen op basis van een bodemanalyse een uitgebreide keur aan meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen om de vruchtbaarheid ten opzichte van het beoogde doel te bereiken.  We willen de afnemers  van onze adviezen dan ook goed informeren over de achtergronden van de meststoffen. De informatie is bedoeld voor de professionele gebruiker, maar is ook bruikbaar voor anderen.  Er is getracht om de informatie zo objectief mogelijk weer te geven. Producenten / wederverkopers hebben soms een andere mening, die vaak gestoeld is op commerciële oogmerken of afwijkende technische inzichten. Mocht u aanvullingen of suggesties dan wel vragen hierover hebben, zoudt u die dan uitsluitend willen doorgeven per e-mail info@eurolab.nl  of via de fax van de afd. advisering 0570 657042. )

Dossiergegevens van Natuurfosfaat in de groenvoorziening en tuinbouw.

Type meststof en eigenschappen.

Gafsa zacht natuurfosfaat. Hard natuurfosfaat is slechter verteerbaar / omzetbaar in de grond dan zacht natuurfosfaat. Natuurfosfaat komt zeer langzaam vrij in de bodem, afhankelijk van de zuurgraad van de bodem. In kalkrijke bodems is de werkzaamheid het geringst, in zure bodems is de werking van natuurfosfaat het beste. Door natuurfosfaat eerst te mengen met turf wordt het natuurfosfaat deels versneld afgebroken, in de directe aanwezigheid van turf hierna kan het natuurfosfaat ook in een kalkrijke bodem werkzaam zijn. (zie dosering)

Alternatieven voor natuurfosfaat

1. Het echte, oude vertrouwde  thomasslakkenmeel is een uitstekend alternatief. Maar de vraag is of dit verkrijgbaar is in de juiste samenstelling en kwaliteit. Naar onze info is er alleen kunst-thomasslakkenmeel in de markt. Veelal is er ook kalizout aan toegevoegd. Dit kalizout bevat veel chloride en is dus alleen geschikt voor gebruik op gazons,  sportvelden en weiden.

2. Superfosfaat, maar van dit product kan niet meer dan 20 kilo per 100 m2 (2 ton per ha) ineens worden verwerkt. Natuurfosfaat wordt door ons geadviseerd wanneer er

-         ecologisch / biologisch moet worden gewerkt

-         Wanneer hogere doses fosfaat bij aanleg gewenst zijn.

3. Tripelsuperfosfaat, zie superfosfaat onder 2, maar dan kan hiervan maximaal 10 kilo per 100 m2 (1 ton per ha) worden gegeven.

4. Mengmeststoffen waarin fosfaat zit. Hier zitten echter ook andere elementen in zoals veelal stikstof, kali en magnesium. Deze verhouding tussen de verschillende componenten van deze mengmeststof moet dan wel in grote lijnen aansluiten bij de behoefte van de bodem.

Vorm van het product

Korrels,  de fijnheid:(na vermengen met water) 90% gaat door een 0,63 mm zeef.  Onoplosbaar in water.

Dosering / gebruiksaanwijzing

Algemeen:

Het wordt vrijwel alleen geadviseerd wanneer de beschikbaarheid van fosfaat in de bodem te laag is. De dosering kan uiteenlopen van 1 tot 150 kilo natuurfosfaat per are. (100 kg tot 15 ton per ha) Dit is afhankelijk van de analysegegevens en het soort grondgebruik.

Fosfaat en zeker dat uit natuurfosfaat beweegt zich bijzonder slecht door de bodem. Hierdoor is het mengen DOOR de gehele teeltlaag van de bodem noodzakelijk voor een goed resultaat.  In een aanlegsituatie is hiermee goed rekening te houden. Ook het onderploegen is een slechte zaak omdat ook dan de gewenste vermenging met de bodem onvoldoende is. In een onderhoudssituatie, waarbij wordt bemest tussen vaste planten, struiken en bodem door kan daardoor niet snel een goede fosfaattoestand worden bereikt omdat grondbewerking hier niet mogelijk is, of teveel schade veroorzaakt dan wel  een forse hoeveelheid werk  extra genereert. Hierdoor is het van belang om een goede bodemanalyse te laten uitvoeren VOORAFGAAND aan een aanleg. Later corrigeren van onder meer de fosfaattoestand is eigenlijk onmogelijk.

Indien het gebruikt wordt in een onderhoudssituatie en het wordt over de tuin gestrooid en het komt op planten, beweeg de bladeren met een bezem, stok of iets dergelijks zodat alle mestkorrels van de planten afrollen.

In kalkrijke bodems is de werkzaamheid gering. Door het eerst te mengen met turf wordt het natuurfosfaat deels versneld afgebroken, hierna kan het ook in een kalkrijke bodem werken. Een kalkrijke bodem heeft een calciumcijfer hoger dan 0,5 % (uitgedrukt in vrije kalk oftewel CaCO3) Per 10 kilo natuurfosfaat dient dan te worden gemengd door 1 m3 turf.

Gehalte aan meststoffen

Zowel  27 %  fosfaat (als P2O5) als ook  +27 basenequivalent   ( = 27% zuurbindende / neutraliserende waarde)

verontreinigingen

Normaal is natuurfosfaat meer of minder verontreinigd met het zware metaal cadmium. Dit type natuurfosfaat bevat de laagst mogelijke hoeveelheid cadmium (plm. 6 mg/kg)

Bijwerkingen / nadelen

Weinig, indien direct aan de bodem toegevoegd wordt naast de fosfaattoestand ook de pH, dan wel de hoeveelheid koolzure kalk in de bodem verhoogd.

Contact met planten

Weinig of geen schade te verwachten bij contact met bladeren en wortels bij normale dosering. Zorg dat geen korrels vallen op planten waarin korrels meststoffen inrollen en slecht weer uit te krijgen zijn. Enig achterblijvend stof is niet schadelijk.

Toegestaan in de biologische land- en tuinbouw

Ja

Verkrijgbaarheid

NEDERLAND

Kleinverpakking / postorder:

Boerengoed dorpsweg 6  8274 AE  Zwolle

Tel 038 – 3557556   fax   038 – 3557383

Land- en Tuinbouw:

André de Geus Technisch Medewerker Groupe Roullier Noord-Nederland (Timac Meststoffen)
GSM: 06-54745129  TEL: 0299-673221 
E-MAIL:     adegeus@roullier.com 
Postadres:     F.Wiedijk Jzn straat 8      1843 JS    GROOTSCHERMER  (geactualiseerd 2015)

Prijs indicatie

Prijspeil seizoen 2004 in euro’s

 

verpakking

Prijs / verpakking

Prijs per kilo fosfaat

 

Natuurfosfaat

25 kg

12.50 – 13.50

1.85 – 2.00

 

Tripelsuperfosfaat

25 kg

6.50 – 7.00

0.35 - 0.38

 

Superfosfaat

4 kg

6.00 – 7.00

4.80 – 5.60

 

Herkomst / fabricageproces

Natuurfosfaat wordt gewonnen in natuurlijke winplaatsen op diverse plaatsen in de wereld. Dit boven beschreven natuurfosfaat komt uit de streek Gafsa in  Tunesië. Het gesteente wordt gemalen en licht gezuiverd. Er worden geen chemische bewerkingen of toevoegingen toegepast bij de fabricage door TIMAC.

Meer info

Zie artikel over fosfaat in de bodemkrant

 

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare