Kieseriet en andere magnesiummeststoffen

Over deze bladzijden met toelichting over meststoffen: Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare gebruikt in haar adviezen op basis van een bodemanalyse een uitgebreide keur aan meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen om de vruchtbaarheid ten opzichte van het beoogde doel te bereiken.  We willen de afnemers  van onze adviezen dan ook goed informeren over de achtergronden van de meststoffen. De informatie is bedoeld voor de professionele gebruiker, maar is ook bruikbaar voor anderen.  Er is getracht om de informatie zo objectief mogelijk weer te geven. Producenten / wederverkopers hebben soms een andere mening, die vaak gestoeld is op commerciële oogmerken of afwijkende technische inzichten. Mocht u aanvullingen of suggesties dan wel vragen hierover hebben, zoudt u die dan uitsluitend willen doorgeven per e-mail info@eurolab.nl  of via de fax van de afd. advisering 0570 657042. )

Dossiergegevens van

Kieseriet en andere magnesiummeststoffen in de groenvoorziening en tuinbouw.

Type meststof en eigenschappen.

Er zijn 3 verschillende soorten magnesiumsulfaat in de handel:

1. Kieseriet (26% magnesium als MgO) Kieseriet bestaat evenals bitterzout en sulfamag hoofdzakelijk uit magnesiumsulfaat (MgSO4). De gehaltes aan magnesium verschillen door zuiverheid, maar vooral door het aantal water dat in de kristallen is ingebouwd.

2. Bitterzout (16% magnesium als MgO

3. Sulfamag 36 % (Magnesium als MgO)

Alternatieven voor magnesiumsulfaten:

1.  Kalk met daarin magnesium. De gehaltes aan magnesium verschillen per merk kalk. Het varieert van 3 tot 20 % magnesium (als MgO) In plaats van sulfaat is hier carbonaat gebonden aan het magnesium. Carbonaat is sterk pH verhogend. Er moet dus een noodzaak zijn voor het toevoegen van kalk om magnesium in deze vorm te geven. De magnesium uit kalk is minder snel opneembaar als die uit de magnesiumsulfaat. Op kalkrijke grond hoeft geen magnesiumwerking te worden verwacht van betekenis. Alleen op zure en licht zure grond is deze meststof welkom. Het toevoegen van magnesium in de vorm van kalkmeststof is meestal de goedkoopste vorm.  Hoe meer magnesium de kalk bevat des te hoger is de zuurbindende waarde.

kalkrijker is deze.  Zie verder onder kalk.

2. Magnesiumcarbonaat (puur) Zie 1.  Het magnesiumgehalte alsmede de kalkwerking is

3. Andere mengmeststoffen waarin magnesium zit. Hier zitten echter ook andere elementen in zoals veelal stikstof, kali en fosfaat. De verhouding tussen de verschillende componenten van deze mengmeststof moet dan wel in grote lijnen aansluiten bij de behoefte van de bodem.  Mengmeststoffen met een relevante hoeveelheid magnesium zijn meestal gebaseerd op kunstmest.

Vorm van het product

Kieseriet is verkrijgbaar in zowel korrels als fijn kristallijn poeder. Sulfamag in pallets. Bitterzout in fijner kristallijn poeder.

Dosering / gebruiksaanwijzing

Algemeen:

Het wordt vrijwel alleen geadviseerd wanneer de aanwezigheid en beschikbaarheid van magnesium in de bodem te wensen overlaat of moet worden onderhouden. De dosering kan uiteenlopen van 1 tot 20 kilo kieseriet per are. (100 kg tot 2 ton per ha) Dit is afhankelijk van de analysegegevens en het soort grondgebruik.

Bij strooien over het gewas kunnen achterblijvende korrels of kristallijn poeder, of achterblijvend stof van de bemesting schade veroorzaken. Spoel deze dan in voorkomend geval met ruim water van de planten af.

Magnesium beweegt zich in zand redelijk gemakkelijk door de grond. In veengronden beweegt het redelijk door de grond, en in kleigronden beweegt het naarmate de klei zwaarder is matig tot slecht door de grond.  Er is betrekkelijk weinig verschil in werkzaamheid tussen de verschillende meststoffen op basis van magnesiumsulfaat.

   

verontreinigingen

Geen relevante verontreinigingen bekend.

Bijwerkingen / nadelen

Weinig, indien het aan de bodem wordt toegevoegd, wordt naast de magnesiumtoestand ook het zwavel / sulfaatgehalte in de grond verhoogd.

Contact met planten

Vinassekali, patentkali, kalisalpeter, monokaliumfosfaat en veel kunstmest-mengmeststoffen met kalium geven schade aan de plant wanneer de plant hiermee in contact komt. Er is dan ook geen extra toevoeging aan plantgaten gewenst. Bij strooien over het gewas kunnen achterblijvende korrels, maar ook stof schade veroorzaken. Spoel deze dan in voorkomend geval met ruim water van de planten af.

Toegestaan in de biologische land- en tuinbouw

Kieseriet is toegestaan in de biologische land en tuinbouw

Verkrijgbaarheid

NEDERLAND

Magnesiumsulfaat of te wel bitterzout is voor particulieren algemeen verkrijgbaar bij zeer vele tuincentra en winkels die het merk Ecostyle voeren.

Professionelen kunnen zich ook richten naar land- en tuinbouw toeleveringsbedrijven

Boerengoed dorpsweg 6  8274 AE  Zwolle

Tel 038 – 3557556   fax   038 – 3557383

Prijs indicatie

 

Per 5 kilo (tuincentrum)

Per 25 kilo (landbouw)

Magnesiumsulfaat / Bitterzout

   

Kieseriet

5.00 – 10.00

6.30 – 6.60

Prijspeil 2004 in euro’s

Herkomst / fabricageproces

Magnesiumsulfaten worden geproduceerd uit de zoutwinning door middel van mijnbouw. Veelal in combinatie met kalimijnen, zoals in Duitsland en Frankrijk.

Meer info

Zie artikel over magnesium in de bodemkrant

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare