Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Bodemverbeteringsmiddelen

Over deze bladzijden met toelichting over meststoffen: Koch - Eurolab gebruikt in haar adviezen op basis van een bodemanalyse een uitgebreide keur aan meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen om de vruchtbaarheid ten opzichte van het beoogde doel te bereiken. We willen de afnemers  van onze adviezen dan ook goed informeren over de achtergronden van de meststoffen. De informatie is bedoeld voor de professionele gebruiker, maar is ook bruikbaar voor anderen. Er is getracht om de informatie zo objectief mogelijk weer te geven. Producenten / wederverkopers hebben soms een andere mening, die vaak gestoeld is op commerciële oogmerken of afwijkende technische inzichten. Mocht u aanvullingen of suggesties dan wel vragen hierover hebben, dan kunt u deze verzenden per e-mail naar info@eurolab.nl 

Dossiergegevens van

Bodemverbeteringsmiddelen zoals tuinturf, bentoniet en basaltmeel

Type meststof en eigenschappen

Er zijn verschillende soorten bodemverbetering:
1. Tuinturf. Dit turfmateriaal bevat veel organische stof en is zuur. In onze adviezen wordt soms aanbevolen om door tuinturf andere producten heen te werken zoals natuurfosfaat, of kleimelen zoals bentoniet of basaltmeel.

Omdat tuinturf zuur is kan het natuurfosfaat worden afgebroken tot opneembaar fosfaat dat dan aan het tuinturf is gehecht. Kleimelen worden toegevoegd aan tuinturf omdat deze dan de bodem minder verslempen.

Tuinturf en turf (veenmosveen) zijn niet geheel gelijk, tuinturf heeft betere bodemeigenschappen. Tuinturf is doorvroren zwartveen.

2. Kleimeel zoals bentoniet en basaltmeel worden geadviseerd op bodems met weinig klei of leem in de bodem. In combinatie met tuinturf kan het water- en voedselvasthoudend vermogen extra worden verbeterd.

3. Compost is in principe ook een bodemverbeteraar. Zie hiervoor de aparte pagina over compost. 

Alternatieven

Bij een pH van de bodem die lager is dan 6.3 kan in plaats van tuinturf eventueel ook cocosproducten worden verwerkt zoals cocopeat. Bij een hogere pH heeft tuinturf de voorkeur vanwege het zure karakter van de turf.

Vorm van het product

Tuinturf is meestal in losse vlokjes verkrijgbaar. Bentoniet en basaltmeel kunnen het best als poeder worden toegepast, hetgeen ook de meest aangeboden vorm is. 

Dosering / gebruiksaanwijzing

Deze is in het bemestingsadvies aangegeven. De verschillen tussen adviezen kunnen groot zijn. Op veel bodems wordt geen bentoniet of basaltmeel toegepast.

Gehalte aan meststoffen

Soort meststof

Totaal gehalte organische stof

Na 8 jaren nog als organische stof stabiel

 

Overige bemestende bestanddelen

Tuinturf

80

75%

veen

 

Compost

18 - 50

20-30%

 

mineralen

Bentoniet

0

n.v.t.

(zwel) klei

10% z.b.w.

Basaltmeel

0

n.v.t.

rotsmeel

 

*) zbw = zuurbindende waarde of basenequivalent (meer uitleg bij kalkmeststoffen)

Verontreinigingen

Geen relevante problemen

Bijwerkingen / nadelen

Bentoniet kan bij overmatig gebruik en gebruik op bodems met enig klei of leem zorgen voor verslemping (slechte bodemstructuur).

Contact met planten

Meestal niet schadelijk, het is echter beter plantcontact wat te vermijden. Het materiaal dat op planten terecht komt kan er worden afgeschud met bijvoorbeeld een stok.

Toegestaan in de biologische land- en tuinbouw

Tuinturf is beperkt toegestaan in de biologische landbouw. Het gebruik van basaltmeel en bentonietmeel is toegestaan.

Verkrijgbaarheid

NEDERLAND / BELGIE

Tuinturf is zowel in zakken als in bulk verkrijgbaar. Uiteraard is het gebruik van bulk goedkoper. Het is breed verkrijgbaar bij veenbedrijven (groothandel),  tuincentra en groenvoorzieningbedrijven etc.

Prijs indicatie

Bodemverbeteraar

 

Globale prijsvergelijking  2021 in euro's

Bentoniet 

30 – 35

Basaltmeel

30  -  35

Lavameel 1000 kg

300-400 

Potgrond per bigbag 

135,- tot 200,-

Compost per m3

10 - 80

Tuinturf per 6 m3

ca 250,-

Cocopeat 40 L

9-12

 

 

Herkomst / fabricageproces

Tuinturf komt tegenwoordig steeds meer uit haast onuitputtelijke veengebieden in Noord-Oost Europa en Canada. Er wordt afgegraven in onder meer natuurgebieden. Cocopeat is een restproduct van de cocosverbouw dan wel touwindustrie. Bentoniet en basaltmeel worden uit dagbouwgroeven gewonnen door gesteenten sterk te vermalen.

Laatst gewijzigd: 13/03/2021
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab