Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Organische stikstofmeststoffen zoals bloedmeel, lucernestro en sojameel

Over deze bladzijden met toelichting over meststoffen: Koch - Eurolab gebruikt in haar adviezen op basis van een bodemanalyse een uitgebreide keur aan meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen om de vruchtbaarheid ten opzichte van het beoogde doel te bereiken. 
We willen de afnemers van onze adviezen dan ook goed informeren over de achtergronden van de meststoffen. De informatie is bedoeld voor de professionele gebruiker, maar is ook bruikbaar voor anderen.  Er is getracht om de informatie zo objectief mogelijk weer te geven. Producenten / wederverkopers hebben soms een andere mening, die vaak gestoeld is op commerciële oogmerken of afwijkende technische inzichten. Mocht u aanvullingen of suggesties dan wel vragen hierover hebben, dan kunt u deze verzenden per e-mail naar info@eurolab.nl 

Dossiergegevens van

Organische stikstofmeststoffen zoals bloedmeel, lucernestro en sojameel.

Type meststof en eigenschappen

Deze meststoffen zijn een alternatief voor (stikstof) kunstmest. Ze scheiden pas stikstof af wanneer ze worden verteerd door het bodemleven in de grond. De werking is meestal pas goed merkbaar ongeveer 4-6 weken nadat de meststof aan de grond is toevertrouwd. De werking is daarna nog 1 of twee maanden langer merkbaar door productie van voor de plant opneembare stikstof. De vorm van de stikstof is na vertering feitelijk gelijk aan die van kunstmest, maar het tempo van vrijkomen is langzamer. Verder wordt het bodemleven meer gestimuleerd door toevoeging van organische meststoffen dan door kunstmest stikstof.

Alternatieven voor bloedmeel, sojameel en lucernestro

1. Organische bemesting met bijvoorbeeld compost, stalmest, enzovoort. Zie hiertoe de pagina’s:

- compost

- geconcentreerde organische mengmeststoffen

- kalkammonsalpeter en andere kunstmest op basis van stikstof

Vorm van het product

Bloedmeel is veelal in poedervorm beschikbaar, lucernestro in de vorm van 1 cm langwerpige brokken of in de vorm van los fijn stro. Sojameel is beschikbaar als poeder.

Dosering / gebruiksaanwijzing

Algemeen:

Met stikstofhoudende meststoffen dient in de regel elk jaar te worden bemest. Zie ook het artikel over stikstof uit de bodemkrant.

De bodem geeft ook stikstof af, de ene (veel) meer dan de andere. Vandaar dat in de bodemanalyse een op uw bodem toegesneden advies wordt aangegeven.

Bij strooien over het gewas kunnen achterblijvende korrels, maar ook achterblijvend stof van de bemesting soms beperkte schade veroorzaken. Spoel deze dan in voorkomend geval zo veel mogelijk met ruim water van de planten af.

Stikstof beweegt zich in zand zeer gemakkelijk door de grond. In klei- en veengronden beweegt het goed door de grond.

Gehalte aan meststoffen

Soort meststof

Totaal gehalte stikstof (als N)

Aandeel organische stikstof (als N)

Aandeel direct beschikbare stikstof (als N)

Overige bemestende bestanddelen

Bloedmeel

12

12

0

 

Biobloed

12

12

0

 

Sojameel

8

8

0

 

Lucernestro

3

3

0

 

Guano

     

   fosfaat

*) zbw = zuurbindende waarde of basenequivalent (meer uitleg bij kalkmeststoffen)

Verontreinigingen

Geen relevante verontreinigingen bekend.

Bijwerkingen / nadelen

Geen relevante nadelen bekend.

Contact met planten

Meestal niet schadelijk, bij guano echter wel. Bij strooien over het gewas kunnen achterblijvende korrels, maar zeer beperkt schade veroorzaken.

Toegestaan in de biologische land- en tuinbouw

Deze meststoffen zijn alle toegestaan.

Verkrijgbaarheid

NEDERLAND / BELGIE

Lucernestro is voornamelijk verkrijgbaar bij landbouwcoöperaties en wordt meestal als aanvullend diervoeder gebruikt.

Bloedmeel, guano zijn voor particulieren algemeen verkrijgbaar bij zeer vele tuincentra en winkels. Hier zijn verpakkingen vanaf 2 tot 10 kilo verkrijgbaar.

Voor de professionelen zijn de diverse stikstofmeststoffen meestal in verpakkingen van 25 kilo verkrijgbaar bij toeleveringsbedrijven voor land- en tuinbouw.

Prijs indicatie

Meststof

Per 5 kilo *) (tuincentrum)

Per kilo zuivere N

Per 25 kilo

(landbouw)

Per kilo zuivere N

Bloedmeel

10.00 - 15.00

16.00 -24.00

12.50 - 13.50

4.20 - 4.50

Sojameel

       

Lucernestro

       

Guano

       

* ) omgerekend naar 5 kilo verpakking, in werkelijkheid varieert dit meestal tussen 2 en 4 kilo. Hoe kleiner de verpakking des te hoger de prijs. De prijs is aangegeven in een traject, tussen de merken zitten aanmerkelijke verschillen in prijs. Zakken mest zijn in de regel aanmerkelijk goedkoper dan de fraaie doosjes.

Herkomst / fabricageproces

Lucernestro is gemaaid lucerne, een sterk stikstofbevattend stro. Lucerne is een vlinderbloemig gewas. Bloedmeel wordt verkregen uit restproducten uit het slachthuis. Het wordt gesteriliseerd alvorens het als meststof wordt aangeboden. Sojameel is gemalen sojabonen, deze bevatten veel stikstof, ook soja is een vlinderbloemig gewas. Guano is vogelpoep. Deze komt uit gebieden zoals Zuid-Amerika waar grote kolonies vogels huizen. Deze letterlijk bergen van vogelpoep¨worden afgegraven en na vermaling als meststof aangeboden.

Meer info

Zie artikel over stikstof in de bodemkrant

   
Laatst gewijzigd: 03/07/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab