Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Meststof: Gazon AZ

Over deze bladzijden met toelichting over meststoffen: Koch - Eurolab gebruikt in haar adviezen op basis van een bodemanalyse een uitgebreide keur aan meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen om de vruchtbaarheid ten opzichte van het beoogde doel te bereiken. We willen de afnemers  van onze adviezen dan ook goed informeren over de achtergronden van de meststoffen. De informatie is bedoeld voor de professionele gebruiker, maar is ook bruikbaar voor anderen. Er is getracht om de informatie zo objectief mogelijk weer te geven. Producenten / wederverkopers hebben soms een andere mening, die vaak gestoeld is op commerciële oogmerken of afwijkende technische inzichten. Mocht u aanvullingen of suggesties dan wel vragen hierover hebben, zoudt u die dan uitsluitend willen doorgeven per e-mail info@eurolab.nl 

Dossiergegevens van Gazon AZ  in de groenvoorziening en tuinbouw

Type meststof en eigenschappen

Gazon AZ is een mengsel van diverse organische stoffen. De NPK samenstelling is 7+6+6. Er zit derhalve 7% zuiver stikstof(N), 5% fosfaat(P2O5) en 8 kilo kali (als K2O) in. De meststof levert vooral voedingstoffen die opneembaar worden voor de plant gedurende de eerste maanden. Daarna zal nog enkele jaren zeer kleine hoeveelheden stikstof en fosfaat worden afgegeven. De meststof breekt voor een zeer groot deel af in de bodem. Hierdoor draagt de meststof zelf niet bij aan het organische stofgehalte van de bodem. De meststof heeft als voordeel boven de klassieke kunstmestbemesting dat er slechts twee maal per jaar hoeft te worden gestrooid, tegen ongeveer 6 mestbeurten met de klassieke kunstmeststoffen. Tegenwoordig zijn er ook kunstmeststoffen die, doordat ze een langere werkingsduur hebben, ook maar 1 of 2 x per jaar hoeven te worden uitgestrooid over het gazon. De voedingsstoffen stikstof en fosfaat in Bio Gazon AZ komen alleen vrij door de activiteit van het bodemleven. Bij een bodem met bijvoorbeeld een zeer laag zuurstofvermogen is er een grote kans dat de afbraak sterk wordt belemmerd. Hierdoor kan de meststof onvoldoende werken. De fabrikant geeft aan dat door het gebruik van deze meststof het afgemaaide gras van lichte maaibeurten gewoon kan blijven liggen. In de praktijk hebben wij goede resultaten hiervan gezien.

Alternatieven voor natuurfosfaat

Er zijn ook andere merken die een vergelijkbaar product op de markt brengen. De werking ervan hebben wij niet getest. Om die reden zijn deze meststoffen niet in ons voorlichtingspakket opgenomen. De alternatieve merken zijn DCM, ASEF en PARK.

Vorm van het product

Grof poeder.

Dosering / gebruiksaanwijzing

Algemeen:

 

Als onderhoudsbemesting, jaarlijks te geven. De dosis hangt af van de bodemvruchtbaarheid. Elke bodem heeft een hoeveelheid stikstof die jaarlijks vrijkomt voor de plant zonder dat enige bemesting wordt gegeven. Deze hoeveelheid autonoom vrijkomende stikstof varieert sterk tussen bodems. In bodemvruchtbaarheid pakket (A en B) wordt deze gemeten en op basis daarvan wordt over meerdere jaren een dosis vastgesteld.

Gehalte aan meststoffen

Zowel  7 % stikstof (N)  6% fosfaat (als P2O5) en 6% kali (K2O).

verontreinigingen

Geen specifieke verontreinigingen bekend.

Bijwerkingen / nadelen

Weinig, werkt minder goed bij een matige tot slechte zuurstofhuishouding van de grond (zuurstofvermogen).

Contact met planten (gras)

Weinig of geen schade te verwachten bij contact met bladeren en wortels bij normale dosering.

Toegestaan in de biologische land- en tuinbouw

Ja

Verkrijgbaarheid

NEDERLAND


Algemeen bij Tuincentra

Product van Ecostyle, Appelscha NL

Prijs indicatie

Prijspeil seizoen 2015 in euro’s

 

verpakking

Prijs / verpakking

Prijs per kilo fosfaat

 

Gazon AZ

25 kg

     
Gazon AZ 5 kg      
         

Herkomst / fabricageproces

Het product wordt in Duitsland samengesteld door verschillende organische reststoffen met elkaar te mengen.

Meer info

 

 

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab