Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)


Mestschuim

mestschuim kent 3 problemen:
- mestkelder is te snel vol
- explosiegevaar (in de schuimbubbels zit brandbaar gas)
- extra methaan ontwikkeling (klimaatgas)

De oorzaak ligt gecompliceerd. Enerzijds moet er gas worden ontwikkeld. Vooral aanwezigheid van oude mest uit vorige seizoenen kan een rol spelen, maar ook lijkt het rantsoen een grote rol te spelen. Ook lijkt er een link naar groenlabel vloeren te liggen.

Zodra enig schuim is ontwikkeld, gaat het snel harder. Dit komt omdat door de schuim-isolatie de mest minder afkoelt en in de praktijk de mest snel in temperatuur toeneemt. Er komt valt geregeld  relatief warme mest en urine in de kelder. Deze koelt dan minder af.

Schuim wordt gevormd door:

GASONTWIKKELING
Zonder gas, geen schuim, maar gasontwikkeling in de mest is er vrijwel altijd. De microbiologische processen in de mest staan niet stil. Er is meer gasvorming wanneer er een matige vertering van het voeder is.  Het tekort aan vertering in het dier zorgt er voor dat deze alsnog in de mestkelder moeten plaatsvinden. Koch Eurolab heeft de eiwit-efficiëntie analyse in verse mest waardoor de verteringsprocessen worden gemeten en geeft advies over kleine rantsoenaanpassingen die nodig zijn om meer uit het voer te halen, en zo minder gasvorming in de mestkelder.

OPPERVLAKTESPANNING
Door de aanwezige "vetzuren" in uitwerpselen neemt de oppervlaktespanning af. Ook hier kan het rantsoen een rol spelen en de mate van vertering ervan. Het gaat om voornamelijk acetaten en propionaten, zijnde zouten van vetzuren. Dus het woord (vet)zuur is in mest niet van toepassing, het gaat hier meestal om zouten van vetzuren, die eenzelfde effect hebben.

SCHUIMBACTERIEN
De schuimbellen moeten enige stevigheid hebben. waarschijnlijk dat daar specifieke bacteriën een rol spelen in die schuimbellen. Koch Eurolab hoopt hier wat verkennend onderzoek in te kunnen gaan doen.

 

 

Laatst gewijzigd: 11/03/2021
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab