Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Activiteiten Koch - Eurolab Deventer:

Adviesbureau en bodem, mest, gewas laboratorium en

-  een combinatie van chemische en microbiologische analyses die directe koppeling hebben met de        groeiresultaten in de grond.
-  breed onderzoek naar bodemleven, mineralen en milieu.
-  monsteronderzoek:  bodem,  feces/mest,  water,  gewas/voeders.

Gezondheid vee - duurzaamheid
- toxinen verwekkers en toxinen in voeders, mest en bodem.

- rantsoenadvies n.a.v. uitslagen voeder en feces onderzoek.
- rundvee, geiten, paarden, schapen, kippen en varkens.

Bodemvruchtbaarheid - bemesting - problemen met groei - duurzaamheid
-  groenvoorziening en landschap voorziening.

-  grasland, bouwland en tuinbouw in de open grond en glastuinbouw.
-  biologische land- en tuinbouw.
-  particuliere tuinen.

Meststoffen - overige producten
-  drijfmest : samenstellingsanalyses inclusief  ammoniak-emissiemeting en bodemvriendelijkheid van mest.
-  compost : samenstellingsanalyses, rijpheid en BOOM certificaten.
-  overige meststoffen: analyses, ontwerp-recepten, research en experimenten etc.
-  chemisch-technisch product ontwerp en productie.

Milieukundige bodemonderzoeken en aanverwant
-  chemische verontreinigingen.

-  flora en fauna.

Het laboratorium voor onderzoek in en rond de bodem is in Deventer gestart in 1951 (voorheen CBB). HISTORIE >>>   

De platgetreden en vaak heilloze paden uit de gangbare land- en tuinbouw werden al vanaf het begin verlaten met als doel concrete successen in de dagelijkse agrarische praktijk en de groenvoorziening. De combinatie van microbiologisch en scheikundig bodemonderzoek opent de weg naar beter zicht op de bodemvruchtbaarheid en nieuwe bemestingsadviezen. In de veehouderij hebben we vanwege de ketengedachte naast bodem ook meer analysemogelijkheden rond het dier met betrekking tot mestkwaliteit, emissie, diergezondheid en voederrantsoen.

 

De laatste 30 jaar wordt ook steeds meer samengewerkt met "vele gevestigde instituten"  in binnen- en buitenland voor gezamenlijk praktijkonderzoek. Opdrachtgevers van het "Deventer onderzoek" zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het Nederlands taalgebied, maar daarnaast ook over de gehele wereld.

Koch - Eurolab is als geen ander laboratorium en adviesbureau gespecialiseerd in het vinden en oplossen van problemen met plantengroei die voortkomen uit de bodem. Door de uitgekiende analysepakketten kan voor een lage prijs veel worden onderzocht. Er is een breed pakket aan analyses chemisch, microbiologisch en ook heeft Koch - Eurolab een eigen DNA-laboratorium. Meer over ons bedrijf kunt u lezen in "de bodemkrant". Deze kranten zijn te bestellen, maar ook gratis te downloaden, er kan geen abonnement op worden aangevraagd.

Laatst gewijzigd: 25/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab