Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Milieutips groenvoorziening

Snoeiafval, veegsel en tuinafval zelf verwerken en toch voldoen aan de strenge wetgeving


Indien uw bedrijf zelf de ruimte heeft om groenafval op te slaan en te mengen dan wel te composteren, wilt u later ook het materiaal kunnen inzetten in een of ander groenproject. 
Dergelijk materiaal dient een B.O.O.M. certificaat te hebben waarbij hoofdzakelijk naar de zware metalen en het organische stofgehalte wordt gekeken. Financiën spelen een rol bij het al of niet storten van materiaal dat vrijkomt bij een groenproject. Zelf composteren lijkt dan een financieel aantrekkelijk initiatief. Lang niet altijd voldoet dergelijke compost aan de normen voor compost. Hier enkele tips: 

Sinds 1993 is het verplicht om alle compost met een B.O.O.M. certificaat aan te bieden. Grote composteerders laten hun gehele doen en laten certificeren. Kleinere composteerders certificeren per partij compost. Het B.O.O.M. besluit staat voor: Besluit Overige Organische Meststoffen, waaraan elke producent / aanbieder van compost moet voldoen.

De volgende problemen zien wij in de praktijk wanneer een hoveniersbedrijf de compost bij ons heeft laten onderzoeken voor een B.O.O.M – certificaat:

  • Het materiaal bevat te weinig organische stof en valt daardoor onder het strengere BOOM regime voor zwarte grond in plaats van de soepelere B.O.O.M normen compost.
  • Het materiaal bevat meer zink en koper dan de normen toelaten.

Een meer doordacht werksysteem kan deze twee problemen verzachten.

Tip 1
De aanwezigheid van gronddelen zoals zand en klei in de compost zorgen ervoor dat het organische stofgehalte wordt beperkt. Materialen waarin zichtbaar die gronddelen aanwezig zijn moeten we apart houden van de groene materialen, zoals snoeihout en ander plantaardige resten, die rijk zijn aan organische stof. Deze grondrijke afvalstoffen kunnen we beter apart houden en/of direct storten.

Tip 2
Veegsel is niet alleen rijk aan gronddeeltjes, maar vaak ook rijk aan zware metalen. Ook harkvuil, uit een tuin waarin krullen verf van de kozijnen is terecht gekomen, kan veel lood of zink bevatten.

Tip 3
Laat het materiaal niet te lang door composteren. Hoe langer compost door verteert, des te hoger wordt het zware metalen gehalte. Dit klinkt misschien vreemd, maar doordat bij de vertering veel organisch materiaal verloren gaat en de zware metalen achterblijven wordt dit gehalte automatisch steeds iets hoger.

 

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab