Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Clostridia, sulfiet-reducerende bacteriën
(sulfide vormende bacteriën)

Clostridia is het meervoud van Clostridium. Clostridia zijn een uitgebreide groep van bacteriën. Sommige Clostridium ondersoorten kunnen sterk giftige toxinen uitscheiden, waaronder Botulisme, en sinds kort is bekend dat ook andere Clostridia ook op Botulisme gelijkende toxinen kunnen produceren. Tetanus en Perfringens zijn ook bekende (schadelijke) Clostridium soorten.

In de bodem 

Sulfidevormende bacteriën waaronder ook de Clostridia kunnen slecht tegen aanwezigheid van zuurstof. Als er in de bodem sterk zuurstofarme plekken zijn, vinden we daar meestal meer van deze bacteriesoorten. In onze bodem vruchtbaarheid pakketten (A en B) wordt standaard het (totaal) aantal sulfidevormende bacteriën bepaald. Indien daarbij het aanvullende toxinen pakket voor bodem wordt aangevraagd, worden (onder meer) ook de Clostridia botilinum en Perfringens meegenomen.

In de silage

Via meeliftende gronddeeltjes, of erger: mestdeeltjes, kunnen deze bacteriën worden geënt in een maïs- of graskuil. Afhankelijk van de omstandigheden in die kuil kunnen zij al of niet doorgroeien. Vooral in nattere kuilen kunnen de sulfiet reducerende, waaronder de Clostridia, zich gaan uitbreiden. In het basis en het uitgebreide standaard toxinen pakket worden zowel Clostridia botilinum, Clostridia perfringens, overige Clostridia en overige sulfiet-reducerende bacteriën geanalyseerd.

In de darmen

De globale overeenkomst is dat deze hele groep bacteriën beter groeien in de aanwezigheid van net iets te veel eiwit in de darminhoud zelf. Zo kunnen zij daar groeien en exotoxinen produceren welke het zenuwgestel van de dieren aantast. Het is niet perse noodzakelijk dat Clostridia in relevante mate in het voeder aanwezig zijn om te kunnen groeien in de darmen. Relatief kleine rantsoenaanpassingen kunnen soms al de groei van deze bacteriën in de darm tegengaan, waardoor de besmetting kan worden opgelost. Een dergelijke rantsoen aanpassing kan door Koch - Eurolab of door een door Koch -Eurolab opgeleide externe adviseur worden opgesteld.

Niet alleen toxinen effect

Alle sulfiet reducerende bacteriën kunnen spoorelementen vastleggen in de spijsvertering door het produceren van sulfide. Het gaat dan om het binden en daardoor niet-opneembaar maken van onder meer kobalt, zink, koper en mangaan. Sulfide is in staat een sterke, onoplosbare verbinding aan te gaan met diverse essentiële spoorelementen. Het effect is dan een lagere bloedwaarde voor deze spoorelementen. Overigens wordt de opname in het bloed van andere spoorelementen zoals molybdeen, selenium en borium door dit principe niet belemmerd. 
Maatregelen ter voorkoming zijn in principe gelijk aan die voor Clostridium in de feces. Omdat deze bacteriën onder (plekgewijze) zuurstofarme gronddeeltjes kunnen gedijen, zijn ook bodemmaatregelen in de totale kringloop op een veehouderijbedrijf relevant om de besmetting in het voeder tegen te gaan.

Een positieve kringloop voor Clostridia en sulfiet reducerende bacteriën is:
Schone feces, een bodem met een gezonde zuurstofhuishouding, en vooral ook een goed gebalanceerd rantsoen waarbij de groei in de feces wordt beperkt.

Overzicht analysepakketten

De Koch - Eurolab analysepakketten waarbij Clostridia en sulfiet reducerende bacteriën kunnen worden bepaald zijn:

  • Pakket bodem A, of B (bodemvruchtbaarheid en bemesting).

  • Voeranalyse toxinen verwekkers
    (basis en uitgebreid pakket, te vinden onder blad/gewas/voeding/voeders nr. 32 en 33).

  • Feces analyse verteringsmonitor/ toxinen
    (basis en uitgebreid pakket, te vinden onder mest/feces/meststoffen nr. 60 t/m 62).

Koch - Eurolab doet al sinds 2002 research en voert routineanalyses voor de praktijk uit op het gebied van Clostridia en sulfiet reducerende bacteriën en hun relatie in de bodem en effecten van rantsoenmaatregelen. Er is onder andere een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de faculteit diergeneeskunde, toxicologie en farmacologie van de Universiteit Utrecht.

Voor verdere informatie over de Koch – Eurolab analyses: bekijk hier de uitgebreide analyselijst

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab