Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Papierchromatografie

In 1998 en 1999 is door ons uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van papierchromatografie, oftewel “chroma’s”. Dit was om te zien of het een mogelijkheid is tot aanvulling van onze analysemogelijkheden om de kwaliteit van grond in beeld te brengen.

Het probleem van papierchromatografie is echter de interpretatie. Naar onze mening is deze zeer zwak onderbouwd en moeilijk te combineren met de werkelijke eigenschappen van percelen grond. Hoewel er maatstaven zijn voor goede en slechte "chroma's" komt het helaas toch voor dat uitstekende bodems als slecht worden gekarakteriseerd (zie het bovenste chroma op deze pagina). Van percelen met duidelijke afwijkingen blijken toch redelijke chroma’s op te kunnen leveren (zie onderste chroma op deze pagina).

Het geven van gerichte en verantwoorde adviezen is naar onze stellige mening NIET mogelijk op basis van een chroma.

Dit chroma nummer 80945017 is afkomstig van een van de vruchtbaarste percelen die wij in Nederland hebben onderzocht. De beoordeling volgens de gebruikelijke interpretatie is echter zeer slecht. Er is een zeer hoge productie van uitstekende kwaliteit, en een uitgebreid, bijzonder gunstig bodemleven, waaronder beerdiertjes, gunstige mijten en ook veel regenwormen.

Hieronder een chroma 80745225 van een weide waar veel problemen in de grond zijn. Het is een biologische weide op zandgrond, met een slechte zuurstofhuishouding. Wanneer melkkoeien in deze weide grazen geven ze ongeveer 2 kilo melk per dag minder, per koe. Hoewel geen optimale chroma, zijn deze problemen hier niet uit af te lezen.

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab