Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Bodem check-up

Dit onderzoek bestaat uit een profielbemonstering tot ruim 1 meter diepte, waarbij ter plaatse ook metingen worden verricht. Het onderzoek is gericht op beworteling, bodemkwaliteit en de oorzaak van eventuele problemen. Dit onderzoek is met name ook interessant wanneer er in eerste instantie bij een bodemvruchtbaarheidsonderzoek afwijkingen zijn aangetroffen op het gebied van een te laag gehalte aan zuurstofvermogen, hoge gehaltes aan opgenomen mangaan, anaerobe bacteriën, actief ijzer of aluminium gehaltes.

Als rapportage wordt onder andere een stappenplan voor verbetering opgesteld waarbij de bodem als geheel beter gaat functioneren. Dit onderzoek is bedoeld voor alle sectoren van grondgebruik zoals glastuinbouw groenvoorziening, grasland etc.

Lees verder in de bodemkrant

Voor grasland is er sinds het najaar 2001 ook de 'kleine bodem check up'. Hierbij worden 5 percelen grasland door ons ter plaatse bemonsterd met als doel de stikstof efficiëntie te verbeteren. We onderzoeken onder andere de beworteling, het zuurstofvermogen en negatieve anaerobe bacteriën. Daarnaast worden ook het poriëngehalte en de indringingsweerstand in de kleine bodem check-up onderzocht.

 

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab