Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Candida

In de analyse voor voeders (voergootmengsel) worden meerdere soorten Candida bepaald. Het gaat om een viertal Candida soorten die in meer of mindere mate schadelijk zijn. De aanwezigheid van deze vier schadelijke Candida soorten lijkt de laatste jaren sterk te zijn toegenomen. Om deze reden hebben we deze soorten (opnieuw) opgenomen in de routine analyse. Het gaat om de Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata en Candida tropicalis.

Rol bij Mastitis
Candida spelen een rol bij Mastitis, zij moeten dan wel doordringen tot in de uier. Die kans wordt groter als rond het dier mest- en voederresten aanwezig zijn. Van de vier bepaalde Candida is met name de Candida krusei het meest vaak betrokken bij Mastitis. Aan Candida wordt weinig weerstand geboden door de normale in het uier aanwezige organismen. Deze natuurlijk aanwezige uier organismen zorgen er voor dat indringers zoals E-coli en andere worden geweerd. Candida kan zich echter ongestoord nestelen in het uier, het gevolg hiervan is dat die de gezonde, weerstand biedende organismen vervangen en vervolgens de weerstand in het uier verlagen.

Candida albicans
Deze Candida soort produceert een zeer schadelijke toxine, het gliotoxine. Deze toxine ondermijnt het immuunsysteem.

Welke acties kunt u nemen?
- Het voergootmengsel door ons laten controleren op (ondermeer) schadelijke Candida. 

Indien in relevante mate Candida zijn aangetoond zijn er twee opties:
- Nagaan welke voederingrediënt sterk bijdraagt aan de vorming van Candida (meestal maïs of graskuil). 
- Daarnaast dient het uitkuilsysteem te worden aangepakt van het verantwoordelijke voedermiddel.

Dat kan bijvoorbeeld door een van de door Koch - Eurolab ontwikkelde vloeistof welke op de kuilranden, dan wel in de voedermengwagen kan worden mee gemengd. Deze vloeistof biedt een actieve werking tegen Candida en Aspergillus. 

Voor verdere informatie over de Koch - Eurolab analyses: bekijk hier de uitgebreide analyselijst 

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab